HPE: Backup zintegrowany w platformie hiperkonwergentnej SimpliVity

Rozwiązanie HPE SimpliVity zapewnia znacznie większą funkcjonalność niż ta oczekiwana od klasycznej infrastruktury hiperkonwergentnej HCI (czyli moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i łączność sieciowa). W HPE SimpliVity zaoferowano dodatkowo zintegrowany natywnie, niespotykany w rozwiązaniach konkurencyjnych bardzo wysoki poziom ochrony danych oraz możliwości zarządzania nimi.

Platforma HPE SimpliVity zapewnia możliwość tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych bez konieczności stosowania oprogramowania firm trzecich. Są to w pełni niezależne kopie zapasowe „point-in-time” osadzone w środowisku wirtualizacyjnym, chronione lokalnie i we wszystkich węzłach infrastruktury hiperkonwergentnej. W przypadku usunięcia lub utraty maszyny wirtualnej albo, gdy zostanie ona zaszyfrowana przez oprogramowanie ransomware, bez problemu można odzyskać dane z zestawu kopii zapasowych. Wszystkie kopie są deduplikowane, kompresowane, a dane znajdujące się w nich są optymalizowane.

Czas wykonywania kopii zapasowych przez rozwiązanie HPE SimpliVity jest niezwykle krótki, porównywalny z prędkością tworzenia kopii migawkowych. Dlatego HPE uruchomiło program HPE SimpliVity HyperGurantee, w ramach którego gwarantuje, że wykonanie lokalnej kopii zapasowej lub lokalnego przywrócenia maszyny wirtualnej o pojemności 1 TB trwa mniej niż 60 sekund.

  • W naszej firmie potrzebujemy wykonywać kopie zapasowe w bardzo krótkim czasie i interesuje nas oferowana przez HPE gwarancja maksymalnego skrócenia tego czasu. Chcemy jednak się upewnić, czy i w jakim stopniu podczas wykonywania backupu stosowane są mechanizmy znane z kopii migawkowych, czyli snapshotów?

Kopie zapasowe tworzone przez HPE SimpliVity na żadnym etapie ich wykorzystywania czy odzyskiwania danych nie korzystają z mechanizmów migawkowych. W klasycznych migawkach rejestrowane są tylko zmiany wobec oryginału, które powstały w zabezpieczanych danych. Podczas odtwarzania konieczny jest zatem dostęp do oryginalnych danych, a w przypadku ich usunięcia lub zaszyfrowania migawki będą bezużyteczne w procesie odzyskiwania. Same migawki nie stanowią kopii zapasowej, nie chronią przed uszkodzeniem danych, często są też zależne od poprzednich migawek, więc potrzebny jest dostęp do całego łańcucha, aby odzyskać dane. Jeśli zostanie on zerwany z jakiegokolwiek powodu, nie będzie można odzyskać danych.

  • Co powoduje, że istnieje tak duża różnica między wydajnością tworzenia kopii zapasowych przez HPE SimpliVity a konkurencyjnymi rozwiązaniami?

Rozwiązanie HPE SimpliVity od początku było projektowane pod kątem zapewnienia ochrony w pełnych kopiach zapasowych, przy szybkości oferowanej w systemach konkurencyjnych tylko w przypadku migawek. Jako infrastruktura hiperkonwergenta HPE SimpliVity koncentruje się na maszynach wirtualnych – może wykonywać ich kopie zapasowe niezwykle szybko, zachowując wydajność aplikacji niezależnie od rozmiaru maszyny wirtualnej. W trakcie tego procesu tworzy w pełni niezależną od oryginału logiczną kopię maszyny wirtualnej. Fizyczny zestaw danych jest chroniony w obrębie węzła oraz pomiędzy węzłami w ramach tego samego klastra. Dlatego operacje na oryginalnej maszynie wirtualnej nie mają wpływu na kopię zapasową ani na przywróconą kopię maszyny wirtualnej. Takie podejście gwarantuje, że jeśli maszyna wirtualna zostanie zmieniona, usunięta lub utracona w jakikolwiek sposób, np. w wyniku zaszyfrowania, oryginalne dane będą dostępne do szybkiego przywrócenia.

  • Poszukujemy rozwiązania, które zapewni maksymalnie wysoką dostępność infrastruktury wirtualnej. Jaką funkcjonalność w tym zakresie oferuje HPE SimpliVity?

Kopie zapasowe w ramach infrastruktury rozwiązania HPE SimpliVity mogą być wykonywane w tzw. federacji, czyli na dwóch lub większej liczbie klastrów działających w wielu lokalizacjach. Pozwala to na uzyskanie bardzo krótkich czasów RPO i RTO, rzędu 10 minut, co jest poza zasięgiem większości tradycyjnych rozwiązań oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Dodatkowe bezpieczeństwo gwarantowane jest dzięki złotej strategii ochrony danych 3-2-1 – w federacji HPE SimpliVity ze zdalną lokalizacją można skonfigurować przechowywanie trzech kopii danych na dwóch niezależnych zestawach nośników, w tym jednej kopii poza siedzibą firmy. Dzięki temu, że wykonywane są pełne kopie danych, a nie ich migawki, zapewniona jest również pełna ochrona przed atakiem ransomware – możliwe jest odzyskanie danych w punkcie przed zaszyfrowaniem lub jakąkolwiek inną infekcją.

  • Staramy się uprościć środowisko IT w naszym przedsiębiorstwie. Czy korzystając z rozwiązania HPE SimpliVity potrzebne jest oprogramowanie innej firmy do tworzenia kopii zapasowych?

Wbudowany mechanizm ochrony danych HPE SimpliVity zapewnia bogatą funkcjonalność, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania innych firm do tworzenia kopii zapasowych. Możliwe jest wdrożenie strategii najlepszych praktyk 3-2-1 w zakresie ochrony danych w infrastrukturze federacyjnej. Istnieją jednak scenariusze, w których narzędzie firmy trzeciej może zapewnić dodatkowe korzyści. W tym zakresie HPE rekomenduje rozwiązania firmy Veeam. Umożliwią one dodatkową ochronę systemów spoza środowiska HPE SimpliVity (np. rozwiązania HPE Nimble Storage, bibliotek taśmowych, serwerów plików), a także repozytoriów dostępnych w chmurze publicznej. Ułatwia też integrację ze środowiskami różnych aplikacji, np. Microsoft SQL Server, Oracle, Office 365, SAP, Active Directory i Exchange.