Micro Focus: Profesjonalny backup środowisk fizycznych i wirtualnych

Oprogramowanie Data Protector firmy Micro Focus służy do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii. Dzięki temu, że zostało zbudowane na skalowalnej i elastycznej wielowarstwowej architekturze, może być wykorzystywane w dużych, złożonych oraz heterogenicznych fizycznych, wirtualnych i chmurowych środowiskach IT, które ewoluują wraz z rozwojem firmy. Zapewnia zarówno bezpieczeństwo danych jak i ich analitykę, dzięki czemu umożliwia klientom zaspokojenie ich potrzeb w zakresie ciągłości działania w niezawodny oraz ekonomiczny sposób.

Data Protector jest oferowany w dwóch wersjach: Data Protector Premium, która obsługuje środowiska hybrydowe (wirtualne i fizyczne), oraz Data Protector Express, przeznaczonej do backupu i przywracania jedynie środowisk wirtualnych. Zintegrowane w nich mechanizmy raportowania obejmują ustawienia konfiguracyjne, pule nośników, zasady zgodności z regulacjami, reguły polityki backupu i wiele innych, dzięki czemu administratorzy mogą efektywnie monitorować środowisko tworzenia kopii zapasowych.

  • System informatyczny naszego zakładu produkcyjnego obejmuje mieszankę systemów Windows, Linux, AIX i HP-UX, a dane z różnego rodzaju zaawansowanych rozwiązań spływają do wielodostępowego środowiska baz danych takich SAP/HANA, MaxDB, SQL, Oracle i Sybase. Czy Data Protector jest gotowy do zabezpieczania danych w tak rozbudowanej infrastrukturze?

Data Protector to rozwiązanie klasy korporacyjnej, zdolne do skutecznego tworzenia kopii zapasowych ze wszystkich systemów stosowanych w przedsiębiorstwach, zgodnie z indywidualnymi wymogami każdego ze działów firmy, dotyczącymi harmonogramu backupu oraz okresu przechowywania zabezpieczanych danych. We wspólnej konsoli kopii zapasowych można w płynny sposób połączyć świat fizyczny i wirtualny, a dzięki temu wprowadzić strategię standaryzacji danych i zapewniania wysokiego poziomu ich dostępności.

  • W naszej firmie przez sieć przesyłanych jest bardzo dużo informacji, a na razie nie planujemy zwiększenia jej przepustowości. Obawiamy się, że dodatkowe przesyłanie wszystkich danych w celu ich zabezpieczenia może nadmiernie obciążać infrastrukturę. Słyszeliśmy, że deduplikacja może tu pomóc – w jaki sposób?

Data Protection jest wyposażony w bardzo silny mechanizm deduplikacji. Jej współczynnik oczywiście zależy od charakteru przetwarzanych danych, ale z informacji od klientów wynika, że nierzadko możliwa jest nawet 10-krotna redukcja ich objętości. Dodatkowo, Data Protector umożliwia przeprowadzenie tej operacji jeszcze na serwerze przed skopiowaniem, a to oznacza, że przez sieć przesyłanych będzie znacznie mniej danych.

  • W naszym środowisku IT często występują zmiany. Na ile elastyczne i łatwe w dostosowaniu do nich jest oprogramowanie Micro Focus?

Dzięki rozwiązaniu Data Protector pewne elementy środowiska tworzenia kopii zapasowych (np. miejsce ich przechowywania) mogą być zmieniane w sposób dynamiczny, co jest szczególnie przydatne w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych. Przekłada się to na oszczędność czasu, pieniędzy i gwarantuje wyższy poziom dostępności, gdyż dzięki zapewnionej w ten sposób elastyczności wyeliminowana została konieczność wdrażania wielu narzędzi wspierających ten proces oraz dodatkowego szkolenia personelu. Zapewniony jest również pełny wgląd w stan środowiska backupu, co ułatwia generowanie raportów SLA.

  • W naszym przedsiębiorstwie obowiązują bardzo rygorystyczne wymogi dotyczące zapisów umowy SLA i zgodności z regulacjami. W jaki sposób narzędzia firmy Micro Focus mogą pomóc w ich wypełnieniu?

Oprócz Data Protectora dostępne jest również współpracujące z nim narzędzie Backup Navigator, które ułatwia identyfikowanie problemów związanych z kopiami zapasowymi. Mechanizmy tego oprogramowania analizują dane dotyczące ponad 75 kluczowych wskaźników wydajności i na tej podstawie przygotowują szczegółowe raporty na temat wielu aspektów dotyczących procesu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Backup Navigator automatycznie też przedstawia użytkownikom raporty o występujących błędach, jakie wystąpiły, co zwalnia ich z konieczności spędzania długiego czasu na przeszukiwaniu dzienników kopii zapasowych z wielu aplikacji. Wcześniejsza identyfikacja błędów zmniejsza również długość przerw w tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu danych, a także minimalizuje ryzyko ich utraty.

  • Mamy nie do końca dobre doświadczenia z wcześniej wykorzystywanymi narzędziami do backupu w kontekście przywracania danych po awarii. Często nie mogliśmy odtworzyć całego środowiska lub trwało to znacznie dłużej, niż zakładaliśmy. Czy Data Protector ma w tej kwestii do zaoferowania coś więcej niż konkurencja?

Data Protector umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych testów procedur awaryjnych, przygotowanych dla różnych scenariuszy, w tym testu akceptowalnego poziomu utraty danych (RPO) lub czasu procesu przywrócenia (RTO). Dodatkowo, mechanizmy integracji z aplikacjami macierzystymi, w których wygenerowane zostały dane, zapewniają niemal natychmiastowe odzyskiwanie danych po awarii i skracają czas potrzebny na odzyskanie dostępności. Natomiast integracja ze środowiskiem VMware gwarantuje bezpośredni dostęp do kopii zapasowych przy pomocy mechanizmu vStorage, w którym można zdefiniować sposób automatycznego doboru najszybszej ścieżki dostępu do danych, w zależności od aktualnego scenariusza.