Storware: Backup to synonim wydajności przejrzystości i oszczędności kosztów

Oprogramowanie firmy Storware skupia się na ochronie danych w nowoczesnych przedsiębiorstwach – zapewnia szybkie i łatwe przywracanie informacji utraconych w wyniku awarii, błędu ludzkiego lub złośliwego ataku. Centralizacja i ujednolicenie zarządzania kopiami zapasowymi gwarantuje ciągłość działania firmy w przypadku katastrofy. Jest to jeden system, wymagający uniwersalnej licencji, który oferuje wiele zastosowań i swobodę konfiguracji. Skalowanie możliwe jest poprzez dodawanie odpowiedniej liczby węzłów lub przydzielenie większej ilości zasobów do każdego z węzłów.

Rozwiązanie Storware vProtect spełnia wszystkie oczekiwania klientów w zakresie RTO i RPO. Szybki, niezawodny backup i odzyskiwanie maszyn wirtualnych znacząco wzmacniają strategię disaster recovery. Co więcej, spełnia ono wymogi bezpieczeństwa przechowywanych danych (szyfrowanie) i jest ekonomiczne pod względem wykorzystania pamięci dyskowej (deduplikacja i kompresja).

Storware oferuję pojedynczą aplikację, która może tworzyć kopie zapasowe różnych platform wirtualizacyjnych z najszerszym na świecie portfolio obsługiwanych środowisk wirtualnych. Rozwiązanie to jest zorientowanie na przyszłość – mapa rozwoju aplikacji obejmuje kolejne certyfikaty potwierdzające zgodność ze wspieranymi rozwiązaniami. Nieustannie rozbudowywane są również jej funkcjonalności.

Przez 24 godziny na dobę dostępna jest globalna pomoc techniczna, a także opcja Storware Insight wysyłająca codzienny raport na temat środowiska, w którym wdrożona jest aplikacja Storware – dzięki niej dział pomocy technicznej może szybko zareagować, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego.

Oprogramowanie Storware zostało zaprojektowane w taki sposób, aby rozwiązywać zarówno najczęściej występujące, jak i najbardziej nietypowe problemy użytkowników. Oto najciekawsze z nich:

  • Potrzebujemy zabezpieczyć dane w infrastrukturze składającej się z kilkudziesięciu hostów zainstalowanych na rozwiązaniu wirtualizacyjnym firmy Red Hat, a także zagwarantować jej ciągłość działania. Oczekujemy, że zapewnione będzie wsparcie dla środowisk kontenerowych Kubernetes oraz możliwość integracji z posiadanym przez nas systemem pamięci masowych. Zależy nam również, aby to rozwiązanie było bezagentowe, łatwo skalowalne i w pełni audytowalne.

Bezagentowe oprogramowanie vProtect firmy Storware spełnia wszystkie te potrzeby. Przyznany certyfikat Red Hat zapewnia m.in. integrację z natywnym interfejsem użytkownika RHV, co pozwala na zarządzanie wirtualizacjami i kopiami zapasowymi z poziomu jednej konsoli. Oprócz maszyn wirtualnych i aplikacji, zabezpiecza również środowiska kontenerowe. Obsługuje zarówno otwarte, jak i komercyjne wirtualizacje w ramach jednej licencji. Kolejną zaletą vProtect jest możliwość tworzenia w prosty i intuicyjny sposób wielu strategii, reguł polityki i harmonogramów wykonywania kopii zapasowych.

  • Utrzymanie ciągłości działania jest dla naszej firmy priorytetem – nie możemy dopuścić do utraty dostępu do danych czy nieplanowanych przestojów w produkcji, które mogłyby wynikać z awarii infrastruktury IT. Dlatego potrzebujemy niezawodnego, bezagentowego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych kilkudziesięciu maszyn wirtualnych w środowisku Nutanix AHV oraz ich przywracania w przypadku awarii.

Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, przekładających się na ciągłość działania firmy klienta, jest oczkiem w głowie firmy Storware. Kryterium to było podstawą przy opracowywaniu rozwiązania Storware vProtect – wyposażono je w liczne funkcje zapewniające elastyczność obsługi i znacznie ją upraszczające, a także skracające czas potrzebny na wykonanie kopii zapasowej i ewentualne przywrócenie danych. vProtect umożliwia przechowywanie kopii zapasowych w wielu różnych lokalizacjach, jak również obsługuje całą gamę hypervisorów. W przypadku rozbudowy infrastruktury lub jej zmian polegających na wprowadzeniu nowego dostawcy środowiska wirtualizacyjnego, nie jest konieczna zmiana na nowe rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, przez co zagwarantowany jest brak uzależnienia od dostawcy.

  • Nasza infrastruktura jest bardzo rozproszona. Podstawę środowiska stanowi chmura prywatna bazująca na wirtualizatorach VMware i Xen, która składa się z kilkudziesięciu fizycznych serwerów w różnym wieku i w różnych wersjach, na których obsługiwanych jest kilkaset maszyn wirtualnych zajmujących ponad pół petabajta przestrzeni dyskowej. Nasze reguły polityki tworzenia kopii zapasowych są również bardzo zróżnicowane, bazujące na skryptach oraz inicjowane ręcznie. Czynniki te powodują, że nie ma kontroli nad poprawnością i spójnością wykonywanych kopii zapasowych.

Rozwiązanie Storware vProtect umożliwia tworzenie w pełni uniwersalnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w chmurze prywatnej. Zapewnia obsługę wielu różnych hypervisorów, umożliwia scentralizowane zarządzanie regułami polityki backupu, a także kontrolę i rozliczanie zadań. Dla firm, które produkują dużą ilość danych archiwalnych, przydatne jest wsparcie dla banku danych przechowywanych w bibliotekach taśmowych. Ciekawostką jest również wsparcie dla bardzo wielu rodzajów oprogramowania bazującego na otwartym źródle.

  • Nasza infrastruktura składa się z 16 hostów oVirt. Na maszynach wirtualnych działają aplikacje kluczowe dla utrzymania ciągłości działania przedsiębiorstwa: bazy danych, CRM i inne usługi krytyczne dla biznesu. Infrastruktura zbudowana jest na bazie rozwiązań wielu producentów, takich jak Red Hat, Intel, NetApp, Cisco i IBM. Wyzwaniem stało się jej odpowiednie zabezpieczenie w sytuacji, gdy większość aplikacji musi być dostępna 24 godziny na dobę, a niektóre z nich wymagają dostępności na poziomie 99,99% lub wyższym.

Storware vProtect oferuje solidne wsparcie dla środowisk bazujących na wirtualizatorze oVirt. Został wprowadzony do tej społeczności open-source jako oficjalne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Ponadto vProtect zapewnia wtyczkę integracyjną UI, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie vProtect bezpośrednio z konsoli administracyjnej oVirt. Oferuje aż pięć strategii tworzenia kopii zapasowych: export storage domain (API v3), Proxy VM (snapshot-disk attachment, API v4), snapshot-chains (transfer obrazu dysku z menedżera hypervisora, API v4.2+), transfer SSH oraz Changed Block Tracking. CBT w oVirt upraszcza, przyspiesza i zwiększa odporność poprzez tworzenie kopii zapasowych tylko zmienionych bloków i unikanie tymczasowych snapshotów.

  • Korzystamy z własnej platformy współużytkowania i wymiany danych, na którą składają się m.in. serwery plików (CIFS, FTP) oraz proste narzędzia webowe. Backupowi poddawana jest jedynie infrastruktura serwerowa. Ponadto pracownicy korzystają na własną rękę z aplikacji przechowujących dane w chmurze publicznej, takich Dropbox czy WeTransfer. Potrzebujemy rozwiązania, które uporządkuje procedury zarządzania danymi oraz zapewni należyte mechanizmy kontroli i ochrony danych.

Storware umożliwia wdrożenie systemowego, centralnego mechanizmu tworzenia kopii zapasowych, który umożliwia zabezpieczenie wybranych danych znajdujących się na dyskach lokalnych komputerów i serwerów, a także objęcie ich globalną polityką bezpieczeństwa danych. W ten sposób zapewniona jest też ochrona przed szyfrującym oprogramowaniem ransomware. Rozwiązanie Storware to system klasy enterprise, ale bardzo prosty i intuicyjny w użytkowaniu, z polskim interfejsem, co przekłada się na skrócenie czasu szkoleń oraz szybkość wdrożenia. Zapewnia bezpieczne przekazywanie danych pomiędzy użytkownikami, także z zachowaniem wersjonowania plików.