Storware

Storware Backup and Recovery to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych, zaprojektowane w celu ochrony danych biznesowych przed atakami cybernetycznymi, błędami ludzkimi i innymi zdarzeniami losowymi.

Dzięki wsparciu dla maszyn wirtualnych, środowisk chmurowych i kontenerowych, dostawców pamięci masowej, stacji roboczych i aplikacji Microsoft 365, Storware umożliwia firmom płynny rozwój, zapewniając jednocześnie bezkompromisową ochronę danych.

Oprogramowanie Storware wspiera:

 • Nowoczesne obciążenia — Storware oferuje niezawodne, bezagentowe rozwiązanie do zarządzania kopiami zapasowymi i migawkami dla maszyn wirtualnych, kontenerów, dostawców pamięci masowej oraz aplikacji lokalnych i w chmurze. Pozwala wygodnie przechowywać dane w szerokiej gamie miejsc docelowych kopii zapasowych, w tym w lokalnym systemie plików lub udziale NFS/CIFS, obiektowej pamięci masowej, taśmach lub dostawcach kopii zapasowych klasy enterprise.
 • Microsoft 365 — Storware wspiera backup danych biznesowych Microsoft 365, w tym Exchange Online, OneDrive dla Firm, Microsoft Teams i SharePoint Online. Zapewnia zgodność ze standardami bezpieczeństwa przechowywania danych, automatycznie chroni nowych użytkowników w organizacji, pozwala ustawić czas przechowywania (retencji) i inne parametry polityk tworzenia kopii zapasowych. Oferuje takie funkcje, jak wersjonowanie plików, kompresja i możliwość przywracania indywidualnych obiektów.
 • Backup agentowy dla systemów Windows i Linux – Agent systemu operacyjnego Storware Backup and Recovery zapewnia ochronę na poziomie plików dla systemów Linux i Windows. Użytkownicy mogą łatwo określić foldery, które chcą chronić, a obsługiwane są zarówno pełne, jak i przyrostowe kopie zapasowe.
Nowości w Storware Backup and Recovery 6.2

1. Środowiska wirtualne

 • OpenStack/Virtuozzo – opcja określenia adresu MAC (lub użycia oryginalnego) podczas przywracania danych
 • Virtuozzo – wsparcie strategii backupu przez podłączenie dysku, która zastąpiła transfer SSH
 • Wsparcie dla OpenMetal
 • S3 – wsparcie dla blokady obiektów
 • KVM standalone – obsługa quiesced snapshot (FS freeze)

2. OS Agent

 • Proces czyszczenia miejsca docelowego backupu i weryfikacja danych

3. Microsoft 365

 • Wsparcie dla prywatnych kanałów w Teams
 • Scentralizowany przepływ transferu danych, wspierający wszystkich dostawców backupu, jak w przypadku innych platform
 • Usprawnienia w weryfikacji i czyszczeniu danych

4. Taśmy

 • Wsparcie dla szyfrowania
 • Obsługa taśm z atrybutami “tylko do odczytu/czyszczenia”
 • Lista taśm dla każdego backupu (aby zobaczyć, które taśmy są potrzebne do odzyskania)

5. Interfejs Webowy

 • Zaktualizowana nawigacja i widoki dla Microsoft365, Storage, SLA, RBAC oraz konfiguracji nodów
 • Ulepszony liczniki statystyk backupu
 • Ustawienie nieskończonej liczby wersji w politykach backupu
 • Opcja wyłączenia skanowania systemu plików podczas zadań backupu
 • Nowy warunek dla powiadomień: „mało miejsca na stagingu/miejscu docelowym backupu”

6. Bezpieczeństwo

 • Wsparcie dla algorytmów zgodnych z FIPS 140-2 używanych w szyfrowaniu
 • Ulepszenia bezpieczeństwa przy dostępie do API z wtyczki Horizon
 • Ulepszenia obsługi certyfikatów SSL dla Kubernetes/OpenShift