Veeam

Veeam Software działa na rynku od 2006 roku i aktualnie posiada ponad 35 tys. partnerów handlowych, dzięki którym dociera do ponad 450 tys. klientów na całym świecie osiągając powyżej 1,3mld USD przychodu rocznie. Jest to prywatna firma z branży IT, której centrala i zarząd znajdują się w Columbus, Ohio w USA. U podstaw oferty produktowej marki Veeam leży ukierunkowanie na wyzwania stojące przed nowoczesnym biznesem. Jednym z nich jest konieczność utrzymania ciągłości biznesowej (Always-On Business™) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Koncepcja ta ma swoje odzwierciedlenie w rynku rozwiązań zapewniających wysoką dostępność dla przedsiębiorstw działających non-stop (Availability for the Always-On Enterprise™). Innowacyjność tej technologii polega na znaczącym skróceniu wskaźnika czasu (RTO) i punktu przywracania (RPO).
Więcej informacji na temat producenta znajduje się na stronie http://www.veeam.com/pl.

VEEAM® DATA PLATFORM FOUNDATION™
Pakiet zawierający poprzednie rozwiązanie Veeam Backup & Replication™. Narzędzie jest przeznaczone do szybkiego i elastycznego odzyskiwania aplikacji oraz danych w środowisku wirtualnym. Jest to niezawodny oraz kompleksowy produkt, który oferuje funkcje tworzenia kopii zapasowych i replikacji danych. Oprogramowanie obsługuje środowiska wirtualne VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Rozwiązanie umożliwia dopełnienie umów SLA przewidujących czas realizacji i punkt odzyskiwania (RTPO™) na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji oraz danych. Dodatkowo, obsługę i administrację ułatwia zaawansowana pomoc techniczna Veeam.

PAKIET VEEAM DATA PLATFORM ADVANCED™
Oferta, w skład której wchodzą oprogramowanie Veeam Backup & Replication™ oraz Veeam ONE™. Wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową. Są to technologie nowoczesnego centrum danych, które pomagają firmom oszczędzać czas, ograniczać ryzyko, a także znacząco obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne.
Narzędzie Veeam ONE wzbogaca backu danych o monitorowanie w czasie rzeczywistym i pogłębioną analizę.

PAKIET VEEAM DATA PLATFORM PREMIUM™

W jego skład wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication™, Veeam ONE™ oraz Veeam Recovery Orchestrator™.
Składnikiem „Premium” w tym pakiecie jest zawarty w nim Veeam Recovery Orchestrator, który umożliwia masowe odzyskiwanie danych na dużą skalę dzięki zautomatyzowanemu testowaniu, orkiestracji w celu zapewnienia zgodności i przywracania w każdym scenariuszu.

VEEAM ONE
Rozwiązanie jest przeznaczone do monitorowania, raportowania, alertów i planowania mocy obliczeniowych w infrastrukturze kopii zapasowych Veeam oraz środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Umożliwia szybkie wykrywanie problemów, oferuje pełny wgląd w środowisko IT, Veeam® ONE™ wciela w życie koncepcję Availability for the Always-On Enterprise™.
Veeam ONE jest dostępny w pakietach Veeam Data Platform Advanced oraz Premium, a także w pakiecie Veeam Data Platform Essentials.

VEEAM BACKUP FOR M365
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft 365 umożliwia elastyczne tworzenie kopii zapasowych danych Microsoft 365 w dowolnej lokalizacji, przywracanie danych przy zachowaniu elastyczności odzyskiwania oraz wykorzystanie zaawansowanej funkcji eDiscovery. Oferuje możliwość wdrożenia lokalnie, na platformie Azure lub AWS Marketplace i przechowywania danych w obiektowej pamięci masowej w chmurze, takiej jak AWS S3 i Azure Blob.

VEEAM BACKUP FOR SALESFORCE
Rozwiązanie Veeam Backup for Salesforce eliminuje ryzyko utraty danych i metadanych z powodu błędu ludzkiego, problemów z integracją lub innych zagrożeń związanych z utratą danych Salesforce. Jest to kompleksowe, specjalnie zaprojektowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Salesforce, umożliwiające szybkie i pewne odzyskanie informacji po utracie danych.

KASTEN K10 by VEEAM
Topowe narzędzie do ochrony danych Kubernetesa. Mimo że Kubernetes zapewnia wysoką dostępność i skalowalność usług aplikacji, korzyści tego rozwiązania nie obejmują firmowych danych, co powoduje, że właściwe zarządzanie danymi związanymi z aplikacjami Kubernetesa jest sprawą o krytycznym znaczeniu.
Kasten K10 zapewnia korporacyjnym działom operacyjnym łatwy w obsłudze, skalowalny i bezpieczny system tworzenia oraz przywracania kopii zapasowych, a także odzyskiwania danych po awarii oraz przy przenoszeniu aplikacji.