Veeam

U podstaw produktów oferowanych przez Veeam leży zrozumienie wyzwań stojących przed nowoczesnym biznesem. Jednym z nich jest konieczność utrzymania ciągłości biznesowej (Always-On Business™) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Koncepcja ta ma swoje odzwierciedlenie w rynku rozwiązań zapewniających wysoką dostępność dla przedsiębiorstw działających non-stop (Availability for the Always-On Enterprise™). Innowacyjność tej technologii polega na drastycznym skróceniu wskaźnika czasu (RTO) i punktu przywracania (RPO). W przypadku klasycznych rozwiązań do backupu wskaźniki te kształtują się w przedziale od kilku godzin do kilku dni. Veeam przyśpiesza proces do poziomu nieprzekraczającego 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Tak znaczna poprawa jest możliwa dzięki zastosowaniu szybkiego przywracania danych, zapobiegania ich utracie, zweryfikowanej ochronie, testowaniu kopii zapasowych oraz pełnej widoczności.

Pakiet Veeam Availability Suite™, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication™, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową. Są to technologie nowoczesnego centrum danych, które pomagają firmom oszczędzać czas, ograniczać ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne.
Veeam funkcjonuje na rynku od 2006 roku i dzięki współpracy z 39000 partnerów biznesowych dociera do blisko 193000 klientów. Światowa centrala firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a jej oddziały funkcjonują w różnych krajach świata. Więcej informacji na stronie http://www.veeam.com/pl.
Najpopularniejszymi spośród rozwiązań oferowanych przez Veeam są: Veeam Backup and Replication oraz Veeam ONE, dostępne również w pakiecie Veeam Availability Suite.

VEEAM® BACKUP & REPLICATION™
Narzędzie służy do szybkiego i elastycznego odzyskiwania aplikacji oraz danych w środowisku wirtualnym. Jest to niezawodny i kompleksowy produkt, który zawiera funkcje tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji danych. Oprogramowanie obsługuje środowiska wirtualne VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Rozwiązanie umożliwia dopełnienie umów SLA przewidujących docelowy czas i punkt odzyskiwania (RTPO™) na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Obsługę i administrację dodatkowo ułatwia zaawansowana pomoc techniczna Veeam.

Veeam ONE
Rozwiązanie jest przeznaczone do monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych w infrastrukturze kopii zapasowych Veeam oraz środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Umożliwiając szybkie wykrywanie problemów oraz oferując pełny wgląd w środowisko IT, Veeam® ONE™ wciela w życie koncepcję Availability for the Always-On Enterprise™

Veeam Availability Suite
Paczka narzędzi pracujących na rzecz dostępności i bezpieczeństwa danych. Dzięki wzmocnieniu mechanizmów ochrony i kontroli danych oraz optymalizacji kosztów zwiększa sprawność nowoczesnego biznesu i wdraża koncepcję Always-On™.