Arcserve: Dane chronione przed każdym rodzajem zagrożenia

Urządzenia Arcserve Appliance z serii 9000 to kompletne rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo danych, korzystając z wielu różnych mechanizmów. Same w sobie stanowią bardzo wydajną platformę pamięci masowych do przechowywania kopii informacji, ale są też wyposażone w oprogramowanie Arcserve Unified Data Protection (UDP) oraz zapewniające ochronę danych przed złośliwym kodem rozwiązanie Intercept X Advanced firmy Sophos. Dzięki temu połączeniu stanowią idealną ochronę przed ransomware’em.

Kopie zapasowe zarządzanie przez urządzenia Arcserve Appliance mogą być przechowywane w trzech różnych repozytoriach – w samym urządzeniu, na innych zasobach pamięci masowych w chmurze prywatnej, jak też w platformie chmury publicznej Arcserve Cloud. Dzięki temu umożliwiają stworzenie i wdrożenie jednej strategii odzyskiwania danych po awarii, tworzenia kopii zapasowych, zabezpieczania danych przed malware’em i gwarantowanie wysokiej dostępności aplikacji.

Urządzenia Arcserve zostały zaprojektowane tak, aby rozwiązywać zarówno najczęściej występujące, jak i najbardziej nietypowe problemy użytkowników. Oto najciekawsze.

  • W naszej firmie generowanych jest coraz więcej danych i proces tworzenia pełnej kopii zapasowej trwa już nawet 20 godzin. Potrzebujemy narzędzia, dzięki któremu zostanie on skrócony.

Urządzenia Arcserve Appliance, wyposażone są w funkcję deduplikacji. Zapewnia ona wyeliminowanie powtarzających się bloków danych. Dzięki temu w praktyce u użytkowników ilość danych przeznaczonych do zabezpieczenia może być zmniejszona nawet pięciokrotnie, co wpływa na oszczędność miejsca w repozytorium backupowym i skraca czas wykonania całej kopii. Pozwala to na wykonywanie kilku zapasowych kopii przyrostowych w ciągu dnia, zaś pełnej kopii w nocy.

  • Mamy negatywne doświadczenia z paroma rozwiązaniami do backupu. Czy istnieje możliwość przeprowadzenia testów rozwiązania Arcserve?

Tak, testy rozwiązań backupowych w praktyce są szczególnie ważne, bo powinny być przeprowadzone na danych klienta, wykorzystywanych w środowisku produkcyjnym. Dzięki temu pozna on rzeczywisty współczynnik deduplikacji, a więc będzie wiedział jaką pojemność nośników zamówić. Przekona się też, jak długo wykonuje się backup pełny i przyrostowy, a więc jak długie okno backupowe będzie musiał zapewnić w swojej infrastrukturze IT. Ważne jest też, że już w trakcie eksploatacji urządzeń Arcserve istnieje możliwość prowadzenia testów np. nowych ustawień konfiguracyjnych lub nowej polityki backupu poza środowiskiem produkcyjnym.

  • Dysponujemy bardzo ograniczoną liczbą informatyków, którzy z trudem zajmują się swoimi podstawowymi zadaniami, a na dbanie o backup nie mają czasu. Co Arcserve może poradzić w takiej sytuacji?

W rozwiązaniach firmy Arcserve wiele czynności zostało zautomatyzowanych – zarówno dotyczących prowadzenia backupu, jak też późniejszego ewentualnego odtwarzania danych. Najważniejszym zadaniem jest przemyślenie strategii backupowej, zaplanowanie konkretnych zadań i skonfigurowanie ich w urządzeniu Arcserve. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane, później należy wyłącznie weryfikować, czy backup został poprawnie przeprowadzony (administratorzy mogą otrzymywać powiadomienia w przypadku wystąpienia problemów). W przypadku wystąpienia utraty danych w środowisku produkcyjnym proces ich odzyskiwania także został uproszczony i w maksymalnym stopniu zautomatyzowany. Jeżeli utracony został dostęp do wirtualnych maszyn, możliwe jest uruchomienie ich bezpośrednio z repozytorium kopii backupowej. Dzięki temu działy biznesowe mogą kontynuować pracę, a administratorzy spokojnie przywracać do funkcjonowania środowisko produkcyjne.

  • W naszej placówce edukacyjnej bardzo ważne jest, aby nie utracić danych ze sprawdzianów i egzaminów, bo mogłoby to wpłynąć na oceny uczniów. Potrzebujemy też rozwiązania, które zagwarantuje nam ciągłość działania, aby wszystkie lekcje odbywały się zgodnie z planem…

Urządzenia Arcserve Appliance przechowują wszystkie dane lokalnie, dzięki czemu ich odzyskanie jest szybkie i proste, a użytkownicy mają do nich bardzo łatwy dostęp. Architekci tych rozwiązań są świadomi, że w placówkach edukacyjnych rzadko zatrudnieni są eksperci ds. bezpieczeństwa danych, dlatego maksymalnie uprościli proces zabezpieczania i odzyskiwania danych, aby poradził sobie z tym zwykły informatyk, a w niektórych sytuacjach nawet użytkownicy. Warto też wspomnieć, że Arcserve zapewnia preferencyjne warunki finansowe dla klientów z sektora edukacyjnego, przez co ułatwia im dostęp do profesjonalnych rozwiązań backupowych.

  • Urządzenia Arcserve zabezpieczają dane przed utratą, ale w jaki sposób chronią je przed wyciekiem?

Przede wszystkim wszystkie dane są zaszyfrowane – zarówno podczas ich przesyłania z i do urządzenia, jak też w ich repozytorium. Zapewniona jest też rozbudowana kontrola uprawnień użytkowników do zarządzania danymi i wglądu do nich. Dzięki temu urządzenia Arcserve są w pełni zgodne z RODO i innymi regulacjami prawnymi nakazującymi korzystanie z rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo poufnych danych.