ExaGrid: Backup w petabajtowej skali

Dostępne w ofercie ExaGrid urządzenia do backupu Tiered Backup Storage zapewniają tworzenie pełnej kopii zapasowej danych przedsiębiorstw oraz przechowywanie jej przez długi czas. Systemy te różnią się od siebie skalą, dzięki czemu klienci mogą dopasować je do własnych potrzeb. Producent zadbał także o ochronę inwestycji – w ramach jednej instalacji możliwe jest mieszanie modeli o różnej skali i z różnych generacji, dzięki czemu nie ma konieczności pozbywania się wykorzystywanych wcześniej urządzeń przed wdrożeniem nowych. W jednym środowisku mogą pracować aż 32 macierze (wszystkie zarządzane z jednego panelu administracyjnego) i zapewniać ochronę nawet petabajtów danych. Wbudowane oprogramowanie umożliwia kompresję i deduplikację danych.

Urządzenia ExaGrid zostały zaprojektowane tak, aby rozwiązywać zarówno najczęściej występujące, jak i najbardziej nietypowe problemy użytkowników. Oto wybrane z nich.

  • Obecnie korzystamy z nośników taśmowych, a w związku z rosnącą ilością danych proces wykonywania pełnego backupu stał się bardzo długi (nawet od 36 do 48 godzin) i obciążający sieć. Naszym problemem jest też to, że użytkownicy trzymają wiele kopii tych samych plików w różnych lokalizacjach. W jaki sposób możemy doprowadzić do skrócenia czasu wykonywania backupu?

Urządzenia ExaGrid zapewniają niezrównaną deduplikację danych, która w dużej części pomoże w rozwiązaniu tego problemu. Dzięki wyeliminowaniu powtarzających się informacji możliwe jest znaczne ograniczenie ilości miejsca zajmowanego przez dane w systemie backupu, jak też ich ilości przesyłanych przez sieć. Odpowiedzialne za ten proces oprogramowanie analizuje dane, które mają być backupowane w sieci rozległej. Jeżeli już wcześniej kopia pliku została wykonana (np. z innego źródła), nie jest on przesyłany ponownie. Ale przeznaczone do backupu pliki są także dzielone na fragmenty, a następnie dokonywana jest ich analiza. Dzięki temu, jeśli podobny plik już wcześniej trafił do repozytorium backupu, to po jego modyfikacji kopiowane będą wyłącznie zmodyfikowane fragmenty. W efekcie zaobserwowany u klientów współczynnik kompresji wynosi od 10:1 do nawet 50:1.

  • Ilość unikalnych danych, które musimy systematycznie backupować, cały czas rośnie. Szukamy sposobu, dzięki któremu całym zabezpieczonym repozytorium będzie można zarządzać z jednego miejsca.

Do każdego urządzenia backupującego ExaGrid mogą być dołączane kolejne. W ten sposób można połączyć ze sobą do 32 urządzeń różnych generacji. Za zarządzanie całym tym środowiskiem odpowiada oprogramowanie GRID, które wirtualizuje zasoby każdego urządzenia i łączy je w jedną wirtualną pulę. Dzięki temu użytkownik może z łatwością zarządzać całym środowiskiem. Skalowalność tego typu zapewnia nie tylko dodatkową przestrzeń na dane, ale także moc obliczeniową do ich przetwarzania, wykorzystywaną przede wszystkim do deduplikacji.

  • Chcemy wyeliminować taśmy z naszego systemu backupu, ale z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że jest to wciąż najtańszy w obsłudze nośnik…

Rzeczywiście, za taśmami wciąż przemawiają niektóre argumenty, np. fakt, że nośnik leżący na półce nie pobiera prądu, a także łatwo jest wywieźć go z siedziby firmy. Natomiast systemy dyskowego backupu, takie jak ExaGrid, mają nie tylko wiele dodatkowych zalet, ale także oferują funkcje, których charakter niweluje zalety taśm. Część dysków w macierzy, na których znajdują się starsze dane, także jest wyłączana i są uruchamiane tylko w przypadku, gdy zachodzi konieczność odzyskania danych, a więc również one nie pobierają prądu. Alternatywą do wywożenia nośników jest zdalna replikacja do zapasowego centrum danych lub innej lokalizacji (umożliwia też szybsze odzyskanie danych w przypadku awarii, nie ma potrzeby przywożenia taśm z powrotem). Natomiast w systemach dyskowych znacznie łatwiej przeprowadzić deduplikację, także danych już znajdujących się na dyskach backupowych.

  • Wdrażamy środowisko wirtualizacyjne i będziemy musieli wykonywać kopie backupowe wirtualnych maszyn. W jaki sposób rozwiązania ExaGrid mogą nam pomóc?

Wykonywanie backupu wirtualnego środowiska jest bardzo proste i efektywne dzięki partnerstwu ExaGrid z firmą Veeam. Integracja obu tych rozwiązań powoduje, że kopia wirtualnych maszyn VMware i Hyper-V wykonywana jest bardzo szybko, ale bez obciążania produkcyjnego środowiska wirtualizacyjnego. Przy backupie wirtualnych maszyn świetnie sprawdza się też deduplikacja – ponieważ w wielu z nich znajdują się te same pliki systemowe, współczynnik oszczędności miejsca jest bardzo duży. Dzięki funkcji zdalnej replikacji łatwiej jest też przywrócić środowisko do pracy po awarii.