#HowToBackup – Piotr Drąg,HPE

Środowisko backupu powinno być elastyczne

  • Założenia procesu backupu zostały dopracowane już wiele lat temu – czy możliwe jest ich zmodyfikowanie, by poprawić ich skuteczność?

Wychodzimy z założenia, że procesy backupu oraz przywracania środowisk do pracy po awarii lub katastrofie, określane jako disaster recovery, powinny być nierozłącznymi częściami. Posiadanie kopii backupowej będzie zbędne, jeśli nie będzie możliwości zagwarantowania odzyskiwania z niej danych. I na odwrót – sprawnie działające disaster recovery wymaga posiadania aktualnego backupu. Dlatego stworzyliśmy usługę HPE GreenLake Backup and Recovery, w ramach której połączyliśmy oba te zagadnienia. Jest ona dostępna w chmurze i zapewnia bardzo elastyczne, charakterystyczne dla tego modelu zarządzanie całym procesem zabezpieczania i odzyskiwania danych, a także jego automatyzację oraz integrację z własnymi rozwiązaniami poprzez interfejs API. Dostępne są różne modele rozliczeń – za zabezpieczany terabajt lub wirtualną maszynę.

  • Jeśli zatem jest to usługa chmurowa, to czy jest ona przeznaczona dla firm, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą przechowywać swoich danych w środowisku chmurowym?

W chmurze obsługiwanej wyłącznie przez HPE, a nie przez firmy trzecie, obecny jest tylko mechanizm zarządzania repozytorium backupu, procesem kopiowania oraz odzyskiwaniem danych. Dane pozostają w infrastrukturze klienta i mogą być przechowywane na dowolnych macierzach dyskowych, także na rozwiązaniach konkurencji, chociaż oczywiście rekomendujemy nasze. Dzięki temu klient ma zapewnioną zgodność z obowiązującymi go regulacjami. Jeśli jest zainteresowany, może wykonać dodatkową kopię zapasową w chmurzę publicznej, w obiektowym repozytorium AWS, chociaż nadal całym tym procesem zarządza HPE. My dostarczamy jedynie usługę, natomiast jeśli w ramach jej świadczenia konieczne jest zainstalowanie naszego sprzętu w siedzibie klienta, może to zrobić zarówno samo HPE, jak i autoryzowana przez nas firma integratorska ze statusem Service Delivery Partner. Wówczas za utrzymanie sprzętu odpowiedzialny jest klient, ale za całość usługi i wsparcie dla tego sprzętu odpowiadamy oczywiście my.

  • Jak w kontekst tej usługi wpisują się obecne w ofercie HPE tradycyjne rozwiązania do backupu, jak np. macierze StoreOnce czy biblioteki taśmowe StoreEver?

Oczywiście są przez tę usługę wspierane. HPE StoreOnce jest idealnym repozytorium na dane, których zabezpieczaniem zarządza HPE GreenLake Backup and Recovery. Rozwiązanie to jest unikalne ze względu na posiadaną technologię Catalyst, która ma dwie ważne przewagi konkurencyjne. Po pierwsze, zawiera bardzo wydajny mechanizm deduplikacji, gwarantujemy współczynnik tego procesu na poziomie 5:1. Po drugie, jest odporny na ataki ransomware, ponieważ jest to protokół zamknięty, a więc hakerzy nie mają dostępu do stworzonego w ten sposób repozytorium i ewentualny atak nie powiedzie się. Natomiast co do taśm, to do StoreOnce można podłączyć klasyczną bibliotekę taśmową i wykonywać dodatkową kopię na ten nośnik, ponieważ w dużych środowiskach, gdzie zabezpieczanych jest wiele danych, nadal nie ma on konkurencji. Posiadamy również inne rozwiązania wspierające proces przywracania środowisk do pracy po awarii lub katastrofie, jak chociażby oferowane przez kupioną ostatnio przez HPE firmę Zerto – lidera rynkowego w rozwiązaniach typu disaster recovery.

Piotr Drąg, Storage Category Manager w HPE
#HowToBackup