Backup to nie wszystko. Jak wybrać rozwiązania do archiwizacji danych?

Backup danych w ostatnich latach stał się bardziej popularnym tematem. Większość firm, które dba o swoje systemy, posiada jedno z wielu dostępnych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych. Jednak kompleksowy system zabezpieczania informacji wymaga również archiwizacji. Z tego względu Veracomp zorganizował debatę Archiwizacja danych – narzędzia, kierunki rozwoju, trendy rynkowe.

W debacie wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych rozwiązaniami do archiwizacji oraz eksperci z firm dostarczających oprogramowanie i urządzenia z tej dziedziny:

  • Piotr Nogaś, HPE
  • Robert Lejnert, Microfocus
  • Marcin Kabaj, Quantum
  • Krystian Hofman, Arcserve
  • Leonid Venglinski, Veritas

Debatę prowadził Mirosław Chełmecki, dyrektor działu pamięci masowych i serwerów w Veracomp SA. Patronem medialnym wydarzenia był magazyn CRN.

Archiwizacja vs. backup

Pierwszym tematem poruszonym w czasie sesji dla klientów końcowych była kwestia różnic pomiędzy backupem a archiwizacją danych. Z debaty wynikło, że zdecydowana większość użytkowników doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności wykonywania kopii bezpieczeństwa. Archiwizacja stosowana jest natomiast zdecydowanie rzadziej, również ze względu na nieznajomość jej zalet oraz niewłaściwe wyobrażenie, że backup to też archiwizacja.

Powszechniej archiwizację wykorzystuje się tylko w niektórych branżach, szczególnie tam, gdzie wymuszone to jest regulacjami branżowymi lub prawnymi Na przykład w placówkach medycznych gdzie archiwizowane są dane medyczne pacjentów. Poszczególne firmy mają bardzo zróżnicowane potrzeby pod tym względem i wymagają dedykowanych rozwiązań, dostosowanych do ich działalności.

Jak zaznaczył Leonid Venglinski, ekspert z firmy Veritas, budując infrastrukturę do zarządzania danymi producenci i dostawcy powinni w pierwszej kolejności konsultować się z działami biznesowymi, aby poznać rzeczywiste potrzeby firmy.

Wszyscy specjaliści zebrani na debacie zgodzili się, że pełne zabezpieczenie danych w firmie można zagwarantować tylko tworząc kompleksowe rozwiązanie składające się z:

  • systemu backupu – służącego do przywrócenia systemu do działania w jak najkrótszym czasie,
  • systemu archiwizacji – chroniącego informacje długoterminowo.

Czy przyszłość leży w chmurze?

Robert Lejnert z Microfocus zaznaczył, że przestajemy się bać chmury, również pod względem archiwizacji. Według eksperta Veritas, Leonida Venglinskiego, w najbliższym czasie wiele organizacji przeniesie swoje dane całkowicie do chmury, a wszystkie będą z niej w mniejszym lub większym stopniu korzystać.

W debacie wzięli udział przedstawiciele nie tylko prywatnych przedsiębiorstw, ale również instytucji publicznych i urzędów. Wśród nich znalazł się reprezentant Urzędu Miasta w Białymstoku. Jak mówił, wewętrzne polityki bezpieczeństwa w urzędach wymagają wskazywania dokładnej lokalizacji kopii bezpieczeństwa i archiwum. Oznacza to, że trend archiwizacji w chmurze może pojawić się w urzędach z opóźnieniem.

Specjalista z firmy Quantum, Marcin Kabaj, zaznaczył też, że chmura nie sprawdza się w każdym zastosowaniu, na przykład ze względu na ograniczone możliwości transferu dużych plików. Eksperci zgodzili się, że aby zwiększyć popularność rozwiązań chmurowych, konieczne jest edukowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w IT.

Zarządzanie danymi to priorytet

Rozwiązaniem wyzwania rosnącej ilości danych jest odpowiednie zarządzanie nimi. Jak zauważyli eksperci, sytuację tą można porównać do recyklingu – odpowiednie segregowanie danych pozwala wyodrębnić te istotne i wyeliminować zbędne. Zarządzanie danymi powinno być traktowane priorytetowo, ponieważ to właśnie odzyskiwanie i wyszukiwanie danych generuje większe koszty, niż samo przechowywanie.

Kwestia ta jest związana również z przepisami RODO. Infrastruktura w firmach musi być dostosowana do wymogów Rozporządzenia, czyli między innymi obowiązku kasowania danych osobowych na wniosek zainteresowanego. Nie wszystkie firmy są w pełni przygotowane na taką ewentualność, co bardzo często wynika z braku wiedzy z zakresu projektowania rozwiązań do archiwizacji danych.

Podsumowanie

Na koniec sesji eksperci ze wszystkich firm podkreślili, jak ważne jest rozsądne podejście do tworzenia systemów archiwizacji, które powinny być kompleksowe oraz dedykowane i dostosowane do potrzeb poszczególnych firm. Istotnym wnioskiem jest również to, że wszystkie przedsiębiorstwa powinny przeanalizować własne potrzeby archiwizacji informacji i zdecydować, które dane muszą być zachowane na dłuższy czas, a których nie warto gromadzić.