Veeam: Lider backupu środowisk wirtualnych

Veeam wyznaczył standardy backupu maszyn wirtualnych, które obecnie obowiązują w całej branży. Producent ten jest jednak niedościgniony w zakresie zapewniania wysokiej dostępności środowisk IT i ciągłości ich pracy. Jego sztandarowym rozwiązaniem jest pakiet Veeam Availability Suite, które eliminuje ręczne procesy związane z ochroną danych, ich odzyskiwaniem i monitorowaniem, zabezpieczaniem przed atakami ransomware oraz przestrzeganiem przepisów. Narzędzie to łączy funkcje dwóch popularnych narzędzi dla środowisk chmurowych, wirtualnych i fizycznych – Veeam Backup & Replication (tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i replikacja) oraz Veeam ONE (zaawansowane mechanizmy monitorowania środowiska backupu, zautomatyzowanej diagnostyki, analiz i planowania).

Veeam ma także w ofercie wiele narzędzi pomocniczych, zapewniających bezpieczeństwo informacji zgromadzonych w usługach chmurowych. Należą do nich m.in. Veeam Backup for Microsoft Office 365, Veeam Backup for AWS i Veeam Backup for Microsoft Azure.

Oprogramowanie firmy Veeam zostało zaprojektowane tak, aby rozwiązywać zarówno najczęściej występujące, jak i najbardziej nietypowe problemy użytkowników. Oto najciekawsze.

  • Nasza infrastruktura IT jest bardzo rozbudowana, mamy sprzęt i oprogramowanie wielu producentów. Szukamy rozwiązania do backupu, które zapewni bezproblemową współpracę z całym środowiskiem.

Veeam znany jest z tego, że jako niezależny dostawca współpracuje z praktycznie wszystkimi głównymi dostawcami macierzy dyskowych, a także sprzętu i oprogramowania do backupu. Dzięki bezproblemowej integracji z nimi zapewnia skuteczną, zautomatyzowaną ochronę. Wpływa to nie tylko na bezpieczeństwo funkcjonowania całego środowiska, ale w wielu przypadkach również zapewnia znaczną oszczędność czasu podczas wykonywania kopii i odtwarzania, jak też zarządzania. Inżynierowie Veeam zadbali, aby większością urządzeń do backupu można było zarządzać bezpośrednio z panelu oprogramowania tego producenta. Współpraca ta dotyczy to zresztą nie tylko samych narzędzi do backupu. Rozwiązania Veeam są na przykład certyfikowane przez firmę SAP – wtyczka do środowiska SAP HANA umożliwia zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych w sposób natywny poprzez integrację z systemem backint (działa jako pośrednik między SAP HANA a repozytorium kopii zapasowych Veeam), co upraszcza zarządzanie i zapewnia spójność transakcji.

  • Aby zapewnić zgodność z najlepszymi praktykami, w tym zasadą 3-2-1 (trzy kopie, na dwóch nośnikach, w tym jeden poza siedzibą firmy), chcemy skorzystać z repozytorium chmurowego. Co Veeam może zaoferować w tym zakresie?

Veeam współpracuje ze wszystkimi głównymi dostawcami usług chmurowych (Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure) w celu zagwarantowania klientom możliwości stworzenia pełnej strategii przywracania działalności firmy do pracy po awarii, jak też zapewniania jej ciągłości biznesowej. W swoich rozwiązaniach umieścił funkcję Veeam Cloud Tier, która według wskazanych przez administratora reguł automatycznie dzieli dane na warstwy i te przeznaczone do chmury, przesyła do odpowiedniego repozytorium. Jeżeli w podstawowym centrum danych wystąpi problem, klient może użyć narzędzia Veeam Direct Restore to AWS, aby przywrócić wybrane zasoby np. do zapasowego centrum danych lub zapewnić do nich awaryjny dostęp bezpośrednio w chmurze. Dzięki temu wyeliminowana zostaje konieczność tworzenia i utrzymania infrastruktury kolokacyjnej w firmie świadczącej takie usługi.

  • Jesteśmy użytkownikiem rozbudowanej infrastruktury wirtualnych maszyn, których działanie ma krytyczne znaczenie dla naszego przedsiębiorstwa. W jaki sposób możemy zagwarantować ich jak największą dostępność?

Veeam był pierwszą firmą, która zaprezentowała mechanizm uruchamiania wirtualnej maszyny bezpośrednio z kopii backupowej (funkcja Veeam Instant VM Recovery). Ma to ogromne znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa. Dzięki temu administratorzy mogą z łatwością zidentyfikować np. kopię niezawierającą błędu, który spowodował problem, albo po prostu uruchomić ostatnią, jeśli przyczyną niedostępności była awaria macierzy dyskowej będącej podstawowym repozytorium. Nie ma potrzeby szybkiego odzyskiwania z kopii bardzo dużych, wielogigabajtowych plików maszyn wirtualnych, aby zweryfikować, czy przywrócony został właściwy plik. Maszyna uruchomiona z kopii oczywiście nie będzie działała z pełną wydajnością, ale da administratorowi zapas czasu, dzięki któremu spokojnie będzie mógł ustalić przyczyny awarii, usunąć je i przywrócić do pracy środowisko produkcyjne.

  • Jako placówka medyczna posiadamy niewiele personelu IT, a charakter przetwarzanych przez nas danych oraz nadzorowanych systemów powoduje, że nie możemy sobie pozwolić na przestój, np. w wyniku ataku ransomware. Jak Veeam może nam pomóc?

 Backup nadal pozostaje najskuteczniejszą metodą ochrony przed zaszyfrowaniem danych w wyniku ataku ransomware. Jeżeli procedury backupowe zostały poprawnie zaplanowane i wdrożone, w większości wypadków wystarczy po prostu odzyskać obszary systemów i dane – operacja ta trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Jeżeli systemy te znajdowały się w maszynach wirtualnych, sytuacja jest jeszcze lepsza, bowiem można uruchomić je bezpośrednio z kopii. Inżynierowie Veeam zadbali także o to, aby wiele procedur, również związanych z testowaniem środowiska zabezpieczania danych, było zautomatyzowanych. Wszystko to powoduje, że nawet posiadając ograniczony personel IT, firma nie musi decydować się na kompromisy w zakresie ochrony informacji.