Arcserve

Dostawca kompleksowych rozwiązań dla środowisk wirtualnych i fizycznych zarówno w siedzibie organizacji, jak i w chmurze. Silną stroną produktów Arcserve jest wsparcie klientów przez doświadczonych inżynierów. Wyróżnikiem dostawcy jest również innowacyjna architektura Arcserve Unified Data Protection (UDP), która zapewnia pełen pakiet rozwiązań ochrony danych obsługiwany z jednej, prostej konsoli dostępnej z poziomu przeglądarki.
Z rozwiązań Arcserve korzysta 45 000 użytkowników w ponad 150 krajach. Wspiera ich 7500 dystrybutorów, resellerów i dostawców usług na całym świecie.

Produkty
Oprogramowanie Arcserve jest jednym najbardziej znanych i najdłużej obecnych na polskim rynku rozwiązań do ochrony danych. Marka oferuje 4 główne produkty, których przeznaczeniem jest zapewnienie ochrony i dostępności danych oraz systemów komputerowych.

Arcserve UDP
Arcserve UDP – Unified Data Protection. Innowacyjna przyszłość firmy – rozwiązanie, które w najbliższej przyszłości będzie jedynym produktem firmy. Jego zadaniem będzie unifikacja wszystkich funkcjonalności dostępnych w pozostałych pakietach rodziny Arcserve.

Funkcjonalności oprogramowania:
• bardzo szybkie tworzenie kopii zapasowych na wszystkie rodzaje pamięci dyskowej,
• globalna deduplikacja danych,
• deduplikacja danych u źródła na chronionych serwerach (zmniejsza obciążenie sieci LAN),
• kompletna ochrona maszyn wirtualnych działających na systemach Vmware ESX oraz Microsoft Hyper-V bez konieczności instalacji agenta backupowego,
• backup przyrostowy na poziomie bloków dyskowych bez konieczności wykonywania ponownych pełnych backupów z wykorzystaniem opatentowanej technologii I2 – Infinite Incremental,
• replikacja w czasie rzeczywistym magazynów z kopiami danych (zapewnia globalną deduplikację danych pomiędzy zdalnymi magazynami),
• odtworzenie danych na zupełnie nowym sprzęcie o innej konfiguracji sprzętowej,
• backup serwera Microsoft Exchange z możliwością odtworzenia pojedynczych skrzynek i e-maili. Funkcjonalność ta dostępna jest także dla pełnego backupu całej maszyny wirtualnej,
• backup serwera MS SQL z możliwością odtworzenia baz, także z pełnego backupu całej maszyny wirtualnej,
• odtworzenie pojedynczych obiektów Active Directory i ich właściwości z backupu wolumenu systemowego oraz na pełne autorytatywne odtworzenie AD w przypadku awarii systemu,
• backup serwera Oracle na systemie Windows z możliwością granularnego odtworzenia bazy danych, tabel, plików kontrolnego, pliku parametrów oraz logów archiwalnych,
• backup online serwera Actian (poprzednio Pervasive) PSQL v11 z możliwością odtworzenia na poziomie bazy danych,
• możliwość wyszukiwania danych i odtwarzania przez użytkownika, a nie tylko przez administratora,
• przenoszenie wykonanych backupów dyskowych na nośniki taśmowe a następnie odtworzenie danych bezpośrednio z nośnika taśmowego.

Oprogramowanie Arcserve UDP stworzono z myślą o serwerach fizycznych z systemami MS Windows i systemami Linux z rodziny Red Hat, CentOS. Rozwiązanie gwarantuje również pełną ochronę serwerów wirtualnych Vmware ESX oraz Microsoft Hyper-V.

Arcserve UDP umożliwia tworzenie serwerów wirtualnych typu Virtual Standby, które w przypadku awarii serwera podstawowego, przejmują jego funkcje. Podstawą tego działania jest konwersja obrazów serwerów wykonanych oprogramowaniem UDP na pliki maszyny wirtualnej. Rozwiązanie jest dedykowane firmom, dla których bardzo ważna jest minimalizacja czasu przestoju i przerw w pracy w przypadku awarii systemów komputerowych.
Oprogramowanie UDP jest szczególnie polecane dla maszyn wirtualnych, pozwalając na stworzenie bardzo wydajnej infrastruktury ochrony danych.

Arcserve UDP Appliance
Arcserve UDP Appliance to urządzenie, które łączy funkcje oprogramowania Arcserve i sprzętu. Umożliwia backup, replikację, globalną deduplikację oraz zapewnia wysoką dostępność systemów i danych.

Główne zalety:
• 6 różnych modeli przeznaczonych do ochrony od 1 do 90 TB danych źródłowych,
• optymalizacja wydajności dzięki łączeniu dysków SATA, SAS i SSD,
• wszystkie funkcje Arcserve UDP w jednym, wydajnym urządzeniu,
• ujednolicona konsola zarządzania z prostymi zasadami ochrony danych,
• backup środowisk opartych na architekturze vSphere i Hyper-V bez udziału agentów,
• globalna deduplikacja, szyfrowanie, kompresja i optymalizacja replikacji w sieciach WAN. W przeciwieństwie do rozwiązań innych producentów, urządzenie Arcserve UDP nie zużywa pamięci użytkownika do deduplikacji,
• możliwość stworzenia zdalnego lub lokalnego serwera zapasowego typu Virtual Standby,
• odzyskiwanie danych po awarii na nowym sprzęcie (BMR), wysoka dostępność oraz możliwość backupu na nośniki taśmowe.
Urządzenia Arcserve UDP mogą posłużyć do usprawnienia wdrożenia w różnych konfiguracjach:
• ochrona jednej lokalizacji dla systemów fizycznych lub wirtualnych,
• ochrona głównej lokalizacji połączona z tworzeniem kopii zapasowej przechowywanej w chmurze lub przez dostawcę usług (MSP),
• wspólna ochrona pomiędzy dwoma lokalizacjami,
• lokalizacja centralna z wieloma zdalnymi lokalizacjami,
• wdrożenie hybrydowe łączące w sobie lokalizacje zdalne, infrastrukturę lokalną i w chmurze.

Arcserve RHA – Replication & High Availability
Dopełnieniem oferty produktów firmy jest Arcserve RHA – Replication & High Availability służący do zapewnienia wysokiej dostępności danych w systemach Windows, Linux i UNIX, umożliwiający:
• replikację poprzez sieć LAN/WAN danych systemu plików oraz aplikacji,
• replikację typu Jeden-na-Jeden, Wiele-na-Jeden oraz Jeden-na-Wiele,
• ciągłą ochronę danych (CDP) z funkcjonalnością typu Data Rewind,
• obsługę systemów fizycznych i wirtualnych,
• obsługę systemów Windows, Linux i UNIX®,
• monitorowanie pracy serwerów z możliwością automatycznego i ręcznego przełączenia w przypadku awarii.