Commvault: Profesjonalista w backupie, archiwizacji i odzyskiwaniu danych

Commvault Backup & Recovery to intuicyjna w obsłudze platforma, która zapewnia kompleksową archiwizację oraz tworzenie kopii zapasowych, a także odzyskiwanie wszystkich rodzajów danych – zarówno w siedzibie firmy, jak i w środowisku wielochmurowym. Jest to jedno elastyczne rozwiązanie, które zakresem swojego działania obejmuje pliki na urządzeniach końcowych i serwerach, całe obrazy systemów operacyjnych, maszyny wirtualne, kontenery, aplikacje, bazy danych oraz środowiska chmurowe. Kopie mogą być wykorzystywane nie tylko do odzyskania w przypadku awarii, ale także do celów DevOps, replikacji i wielu innych zastosowań w całej infrastrukturze.

Commvault Backup & Recovery zapewnia zwiększoną widzialność repozytorium z archiwum i kopią danych oraz kontrolę dostępu bazującą na rolach, co umożliwia samoobsługę, ograniczając nieautoryzowany dostęp i pomagając wyeliminować niekontrolowany rozrost danych. Zmniejsza to obciążenie administratorów baz danych, zwiększa ich wydajność, a także pozwala im skupić się na kluczowych działaniach biznesowych. W ten sposób możliwe jest również wydobycie z danych większej wartości biznesowej, co ułatwia planowanie biznesowe i przekłada się na lepsze wyniki.

Jednym z priorytetów firmy Commvault jest jak największy poziom zautomatyzowania kopiowania i zabezpieczania danych. Dzięki temu procesy te mogą odbywać się bez konieczności wstrzymywania pracy systemów produkcyjnych. Zapewniono w nich także mechanizmy zabezpieczające przed skutkami ataku ransomware. Rozwiązanie Backup & Recovery obsługuje środowiska wszystkich głównych dostawców usług chmurowych oraz sprzętowych kopii migawkowych (snapshot).

Oprogramowanie Commvault zostało zaprojektowane tak, aby rozwiązywać zarówno najczęściej występujące, jak i najbardziej nietypowe problemy użytkowników. Oto najciekawsze:

  • Korzystamy z punktowych rozwiązań do backupu, ale ich wadą jest to, że nie mamy jednego spójnego repozytorium kopii, więc nie możemy zarządzać nimi z jednego interfejsu. Tymczasem ilość danych rośnie i chcemy uniknąć tworzenia kolejnych silosów danych.

Rozwiązanie Commvault Backup & Recovery pokrywa największą w branży liczbę rodzajów danych, które jest w stanie skutecznie zabezpieczyć, bez negatywnego wpływu na pracę środowiska IT. Prawie wszyscy klienci, którzy rozpoczęli korzystanie z tego narzędzia, po pewnym czasie objęli nim całą swoją infrastrukturę i zrezygnowali z innych. Dodatkową korzyścią jest możliwość zautomatyzowania procesu ochrony, ciągłego monitorowania go i objęcia regułami polityki raportowania bez konieczności uciążliwego tworzenia skryptów. W automatyczny sposób są też wykrywane nowe zbiory danych i obejmowane ochroną. Szczególnie ważne jest, że administratorzy mogą w pełni dostosować reguły zabezpieczania do wewnętrznej polityki, zarówno pod względem retencji wykonywania kopii, czasu ich trwania (ten został skrócony w maksymalny sposób dzięki mechanizmowi deduplikacji), jak też konfigurowalnemu szyfrowaniu zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas przesyłania danych.

  • Rosnąca ilość danych w naszej firmie powoli powoduje zapchanie posiadanego systemu backupu. Niestety, nie zapewnia on możliwości automatycznego wykonywania kopii do chmury, do której chcielibyśmy przenieść część zasobów. W jaki sposób mogą nam pomóc rozwiązania Commvault?

Dzięki ścisłej integracji z chmurą rozwiązanie Commvault Backup & Recovery zapewnia w pełni zautomatyzowany proces migracji firmowych repozytoriów danych do chmury lub pomiędzy chmurami. Nie powoduje on przestojów w pracy tych systemów, nie ma też potrzeby opracowywania niestandardowych skryptów. Zapewniona jest obsługa wszystkich głównych dostawców usług chmurowych. Wykorzystanie w ten sposób środowiska chmurowego zapewnia większą skalowalność, mobilność i dostępność danych, a także redukcję kosztów przechowywania i zarządzania nimi.

  • Nasze środowisko pamięci masowych jest bardzo rozbudowane i posiadamy różne rodzaje systemów przechowujących dane. Poszukujemy narzędzia, które zagwarantuje nam spójny proces wykonywania backupu z uwzględnieniem tak dużej różnorodności.

Chronione przez Commvault Backup & Recovery dane mogą pochodzić z jednej lub wielu lokalizacji, jest również pełna swoboda w zakresie doboru miejsca docelowego na kopie danych. Wspierane są praktycznie wszystkie dostępne repozytoria danych: pojedyncze dyski twarde, macierze RAID, serwery NAS, biblioteki taśmowe i przestrzeń dyskowa w chmurze publicznej. Producent zadbał też o głęboką integrację swojego narzędzia z systemami do przechowywania danych wszystkich czołowych marek, przede wszystkim w zakresie wsparcia zautomatyzowanego, ale w pełni konfigurowalnego procesu wykonywania kopii migawkowych i odzyskiwania z nich danych.

  • Posiadane przez nas oprogramowanie do backupu jest bardzo skomplikowane – często mamy wrażenie braku sprawowanej kontroli nad procesem zabezpieczania danych. Czy istnieją rozwiązania, które zagwarantują jeden panel administratora do zarządzania całym środowiskiem?

Firma Commvault stworzyła dostępny przez przeglądarkę interfejs użytkownika Command Center, który służy do zarządzania wszystkimi procesami ochrony i odzyskiwania danych po awarii. Zapewnia on domyślne wartości konfiguracyjne oraz uproszczone procedury dla rutynowych zadań, identyfikowanie zawartości chronionych danych, a także monitorowanie całego procesu. Główny panel nawigacyjny umożliwia łatwy dostęp do różnych składników, takich jak pliki do pobrania, formularze, analizy, raporty z monitoringu i inne. Kontrola dostępu bazująca na rolach gwarantuje, że pracownicy mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonywania pracy.