#HowToBackup – Robert Lejnert (Micro Focus)

Microsoft 365 nie zapewnia zapasowych kopii danych

  • Micro Focus rekomenduje korzystanie z własnego narzędzia Data Protector m.in. do backupu danych z usługi Microsoft 365, mimo że zawiera ona mechanizmy zabezpieczające. Dlaczego?

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że to oni w pełni odpowiadają za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w usługach chmurowych. Dotyczy to także Microsoft 365 – takie funkcje jak Office 365 Data Replication oraz Kosz umożliwiają odzyskiwanie danych w ograniczonym stopniu i w bardzo krótkim od ich usunięcia czasie. Dlatego nie mogą być traktowane jako backup. Firmy powinny dysponować kompleksowym, profesjonalnym rozwiązaniem, które umożliwi realizację zapisów strategii i taktyki ochrony danych. W przypadku jego braku przedsiębiorstwo może być narażone na przypadkowe usunięcie lub nadpisanie danych, a także trudności z ich odzyskaniem po atakach złośliwego oprogramowania, takiego jak ransomware. Dostęp do nich może też okazać się niemożliwy w przypadku awarii infrastruktury chmurowej lub wskutek wygasłej licencji na usługę w chmurze.

  • W jaki sposób rozwiązanie Micro Focus Data Protector może pomóc w tej dziedzinie?

Jest to wysoce skalowalne oprogramowanie klasy korporacyjnej do scentralizowanej ochrony danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz chmurowch, różnych systemach operacyjnych i krytycznych aplikacjach. Kopie zapasowe można przechowywać na lokalnych systemach plików lub przy użyciu Azure Blob Storage. Micro Focus oferuje rozwiązanie Data Protector w dwóch wersjach: Data Protector Premium, która obsługuje środowiska hybrydowe, czyli wirtualne i fizyczne, a także Data Protector Express, która jest przeznaczona do tworzenia kopii zapasowych i przywracania środowisk wirtualnych. Niedawno dodano także rozszerzenie Data Protector for Cloud Workloads rozszerzające obsługę środowisk wirtualnych oraz skupiające się na ochronie zasobów chmurowych.

  • Czy Data Protector po prostu tworzy kopię całego środowiska usługi chmurowej, takiej jak Microsoft 365, czy też „rozumie” zabezpieczane dane?

Zdecydowanie Data Protector potrafi odróżnić rodzaj zabezpieczanych danych i to od użytkownika zależą zasady ochrony, którymi poszczególne rodzaje danych zostaną objęte. Szybkie wyszukiwanie i znajdowanie można zastosować do dowolnego pliku w usłudze Microsoft 365, a natychmiastowe przywracanie można wykonać w przypadku plików OneDrive, skrzynek pocztowych, kontaktów i kalendarzy w usłudze Exchange Online, archiwalnych skrzynek pocztowych programu Exchange oraz elementów programu SharePoint. Data Protector zapewnia też świadome dla aplikacji automatyczne zarządzanie kopiami migawkowymi. Administratorzy mogą ustawiać migawki co godzinę, minimalizując ilość utraconych danych w przypadku katastrofy.

Robert Lejnert – Big Data IM&G Consultantem w firmie Micro Focus
#HowToBackup