#HowToBackup – Marcin Rudziński (ITPunkt)

Klienci doceniają usługi backupu świadczone w Polsce

  • Producenci rozwiązań backupowych w ostatnim czasie rozpoczęli wdrażanie swojej oferty jako usługę, w modelu abonamentowym. ITPunkt jednak postanowił zrobić im konkurencję…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, już od kilku lat mamy w ofercie usługę Backup as a Service. Jednym z jej elementów jest ITPunkt Black-Box, który instalowany jest w środowisku klienta i całkowicie zdejmuje z niego odpowiedzialność za wykonywanie backupu – tę przejmujemy my. Gdy zachodzi konieczność odtworzenia danych, dzięki zastosowanej technice, możemy zrobić to w sposób szybki i bezproblemowy. W sytuacjach awaryjnych istnieje również możliwość odtworzenia zasobów z lokalizacji zdalnej, z wykorzystaniem bezpiecznego i szyfrowanego połączenia VPN. Zaimplementowane w usłudze BaaS mechanizmy deduplikacji i kompresji znacznie obniżają wykorzystanie łącza WAN oraz przestrzeni dyskowej. Nasz produkt spełnia założenia zasady wykonywania kopii zapasowych wg schematu 3-2-1, zgodnie z którym trzy kopie danych powinny znajdować się na dwóch różnych zasobach, w tym jedna kopia poza lokalizacją podstawową. Umożliwiamy wykonywanie replikacji z ITPunkt Black-Box do oferowanej przez nas usługi repozytorium online z dodatkowymi zabezpieczeniami jak np. funkcja Retention Lock.

  • Czyli równocześnie świadczycie także usługi chmurowego repozytorium danych?

Tak, ta usługa została ciepło przyjęta przez naszych klientów, którzy są świadomi, jak ważne jest odseparowanie środowiska produkcyjnego od backupu. Zbyt bliska lokalizacja pozwala na bezpieczeństwo na poziomie danych i awarii sprzętowych, ale niewiele pomoże, gdy wystąpi katastrofa jak np. zalanie lub pożar. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo tej usługi, m.in. poprzez dwuskładnikową weryfikację dostępu. Kopie backupowe są przechowywane na terenie Polski, w profesjonalnej serwerowni ze wszystkimi potrzebnymi certyfikatami, na sprzęcie najlepszych dostawców macierzy dyskowych. Za realizację tej usługi dba oprogramowanie m.in. firm Veeam i Commvault, a cykliczne raporty ze wskaźnikami SLA pozwalają naszym klientom na bieżąco analizować naszą pracę.

  • Czy w ramach oferowanych usług backupowych w jakikolwiek sposób poruszacie temat długotrwałej archiwizacji danych?

Nie, skupiamy się na środowisku produkcyjnym, w którym wprowadzamy działające proaktywnie procedury, aby w momencie awarii móc niemalże w czasie rzeczywistym pomóc klientowi, gdy ten doświadcza dużego problemu. Za cel stawiamy sobie utrzymanie jak najlepszych parametrów RPO i RTO, czyli prowadzenia backupu w taki sposób, aby utracić jak najmniej danych oraz przywrócić środowisko do pracy w jak najkrótszym czasie. Nasza usługa w żaden sposób nie utrudnia prowadzenia archiwizacji przedsiębiorstwom, które są do niej zmuszone ze względu na regulacje prawne lub samodzielną decyzję, że chcą zabezpieczyć na dłuższy okres czasu dokumentację firmową.

Marcin Rudziński –  dyrektor sprzedaży w firmie ITPunkt
#HowToBackup