Backup Friday z Advatech

Za nami dwa spotkania zorganizowane wspólnie na naszym Partnerem Handlowym – firmą Advatech. 13 listopada w Poznaniu, a 27 listopada we Wrocławiu rozmawialiśmy o backupie, najlepszych narzędziach i rozwiązaniach do skutecznej ochrony danych.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja nt. zmian w backupie pod kątem RODO.