#WeAreBackupExperts – Tomasz Głażewski, Betacom S.A.


Dane stały się kluczowym zasobem praktycznie każdej organizacji. Napędzają biznes, otwierają nowe możliwości rozwoju, umożliwiają budowanie przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej złożonych, zdigitalizowanych rynkach. Jednocześnie biznes na całym świecie musi mierzyć się z szybko rosnąca liczbą ataków, których konsekwencje mogą być katastrofalne. Dzisiaj nie można pytać, czy staniemy się celem ataku ransomware, ale raczej kiedy to się stanie i czy wtedy będziemy dobrze przygotowani, żeby błyskawicznie przywrócić podstawową działalność firmy.

W tej sytuacji odpowiedź jest oczywista: backup staje się absolutną koniecznością. Co niezwykle ważne, musimy myśleć o backupie wszystkich danych. Nie ma znaczenia, czy dane przechowywane są w lokalnym centrum danych czy w chmurze. Zgodnie z obowiązującą koncepcją współdzielonej odpowiedzialności, dostawca cloud nie zapewni ochrony dla naszych danych. Za ich bezpieczeństwo odpowiadamy sami.

Warto także pamiętać, że backup zapewnia ochronę, tylko pod warunkiem, że będziemy w stanie z niego skorzystać w sytuacji kryzysowej. Wymaga to przede wszystkim spojrzenia na kwestię backupu w szerszym kontekście i przygotować kompleksowe plany Disasaster Recovery, który obejmują wiele rzeczywistych scenariuszy, od najprostszych, takich jak awaria sprzętu, po najpoważniejszej – jak katastrofa naturalna czy wojna. Wreszcie, nie wystarczy wszystko przemyśleć, ale trzeba jeszcze sprawdzić, czy działa. Możemy mieć pewność, że backup spełni swoja rolę w krytycznej sytuacji, tylko pod warunkiem, że będziemy regularnie testować nasze plany DR i możliwość odtworzenia danych z posiadanych kopii.

Tomasz Głażewski – Hybrid IT Leader w Betacom S.A.