#WeAreBackupExperts – Tadeusz Selbirak, Softinet

„Dlaczego warto robić backup? Do utraty danych mogą nas doprowadzić różne czynniki tj. awaria, fizyczna utrata urządzeń, na których te dane przechowywaliśmy, czy działanie szkodliwego oprogramowania. W obecnych czasach zarówno utrata danych, jak i naruszenie integralności, są zazwyczaj jednoznaczne z dezorganizacją działań lub nawet zatrzymaniem pracy organizacji (częściowym lub całkowitym). Zawsze jest to związane z oczywistymi stratami finansowymi.

Uważam, że każda organizacja mająca choćby minimalną świadomość zagrożeń zdaje sobie z tego sprawę, dlatego zdecydowana większość wdrożyła już procedurę backupu danych.

Jednak sam fakt, wykonywania kopii zapasowych to nie wszystko. Kluczowy jest sposób robienia backupu, jak i gdzie jest on przechowywany i co gwarantuje w razie ataku czy awarii. Czy wykupienie polisy ubezpieczeniowej oznacza, że obejmuje ona wszystkie zdarzenia, które mogą nas spotkać i możemy spać spokojnie? Sytuacja w przypadku backupu jest analogiczna.

Często zapominamy o tak istotnych kwestiach jak czas odtworzenia utraconych danych, weryfikacja poprawności backupu czy przygotowanie odpowiednich procedur odtworzeniowych. Aby backup był wartościowy, cały proces musi być opracowany kompleksowo i świadomie oraz stać się integralną częścią polityki bezpieczeństwa korporacyjnego”.

Tadeusz Selbirak – Dyrektor Techniczny w Softinet