Veritas Alta – wszechstronna platforma do zarządzania danymi w chmurze!

Veritas Technologies LLC udoskonalił strategię autonomicznego zarządzania danymi, wprowadzając na rynek Veritas Alta – platformę do zarządzania danymi w chmurze, która pomaga przedsiębiorstwom w przenoszeniu obciążeń o znaczeniu krytycznym do chmury bez poświęcania kontroli nad ochroną danych, odpornością aplikacji lub zgodnością danych. 

Veritas Alta dostarcza ujednoliconą platformę do zarządzania danymi w chmurze, która zapewnia najszerszy wachlarz usług danych klasy korporacyjnej w branży i łączy całe portfolio usług w chmurze Veritas. Dodatkowo wykorzystuje zalety chmury w celu obniżenia kosztów, wzmocnienia odporności oprogramowania ransomware oraz zapewnienia ochrony, dostępności i zgodności danych.

Firma Veritas wprowadziła również Veritas Alta View, czyli opartą na chmurze konsolę zarządzania, która zapewnia ujednolicony widok i kontrolę nad całą infrastrukturą danych w ramach jednego okna.

Kluczowe obszary Veritas Alta

  • Ochrona danych z niezrównaną odpornością na oprogramowanie ransomware –ochrona i odzyskiwanie danych Veritas Alta jest oparte na technologii Cloud Scale, natywnej architekturze Veritas w chmurze. Zapewnia klientom możliwość wyboru modeli użytkowania, w tym „jako usługa” (AaS). Łączy automatyzację, sztuczną inteligencję i elastyczną architekturę, aby zapewnić możliwie najbardziej bezpieczną, autonomiczną oraz ekonomiczną ochronę danych w chmurze. Razem z Alta View klienci mogą chronić i kontrolować swoje dane w dowolnym środowisku, w siedzibie firmy lub poza nią, za pomocą jednej konsoli.
  • Odporność aplikacji, która zapewnia dostępność „do pięciu dziewiątek” (99.999% dostępności) – odporność aplikacji Veritas Alta zapewnia dostępność klasy korporacyjnej w chmurze. Umożliwia przenoszenie aplikacji pomiędzy chmurami i optymalizuje zużycie pamięci masowej, przy kosztach niższych nawet o 50%, a także wydajności większej o 200% w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku
  • Zgodność danych w celu naświetlenia i skorygowania ryzyka związanego z informacjami –zgodność danych Veritas Alta as-a-Service umożliwia przedsiębiorstwom przechwytywanie danych ze wszystkich platform komunikacyjnych oraz automatyzację klasyfikacji treści, zmniejszając przy tym złożoność operacyjną i umożliwiając klientom przechwytywanie informacji i archiwizowanie danych w dowolnym miejscu.

Kontroluj dane w dowolnym miejscu

Veritas Alta View zapewnia opartą na chmurze konsolę zarządzania, która umożliwia klientom zarządzanie całym obszarem ochrony danych lokalnie, jak i w chmurze, z jednego okna. Zamiast nadzorować wiele rozwiązań dla różnych obciążeń lokalnych i chmurowych, klienci mogą korzystać z jednej konsoli zarządzania danymi w dowolnej lokalizacji w wielu domenach.

Integruje on silnik analityczny Veritas, aby zapewnić klientom pełne raportowanie, praktyczne informacje i pełny wgląd w stan cyberbezpieczeństwa w zasobach danych. Wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe do prowadzenia autonomicznych działań związanych z zarządzaniem danymi, umożliwiając zespołowi IT skupienie się na działaniach transformacyjnych. Dzięki silnikowi analitycznemu Veritas klienci oprogramowania zmniejszyli koszty zarządzania IT o 90% i zredukowali o 28% zasoby IT zużywane w chmurze.

 Więcej informacji na temat rozwiązania Veritas Alta jest dostępnych na stronie producenta:
https://www.veritas.com/alta