NetBackup może Ci pomóc bronić się przed oprogramowaniem ransomware!


Oprogramowanie typu ransomware często trafia na pierwsze strony gazet i to nie bez powodu. Do 2023 szacuje się, że co dwie sekundy na świecie, jakaś organizacja będzie stawała się ofiarą ataku ransomware, a przewidywane koszty szkód przekroczą 265 miliardów dolarów. Obecnie pytaniem stawianym sobie przez firmy nie jest już „czy zostaniemy zaatakowani?”, lecz „kiedy zostaniemy zaatakowani?”.

Z Veritas NetBackup™ zapewnisz swoim klientom znacznie lepszą pozycję do utrzymania odporności, kiedy nadejdzie „ten” dzień.  Koniecznie zobacz, jak rozwiązania NetBackup pozwalają uchronić się przed atakami ransomware.

Dlaczego NetBackup pomaga chronić przed atakami ransomware? Jak odzyskiwać dane po atakach?

 1. Pomaga wzmocnić sprzęt i oprogramowanie.
  Dzięki wzmocnionemu zarządzaniu tożsamością oraz dostępem, które obejmuje: granularną kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), dwuskładnikowe uwierzytelnianie i szyfrowanie danych zarówno podczas przesyłania, jak i w spoczynku, NetBackup posiada narzędzia do ochrony środowiska przed lukami wynikającymi ze złożoności oraz wzajemnych połączeń, które leżą w naturze infrastruktury IT.
 2. Umożliwia zabezpieczenie kopii zapasowych za pomocą niezmiennej pamięci masowej.
  Kopie zapasowe mogą być ostatnią linią obrony przed oprogramowaniem ransomware. Jeśli atakujący zaszyfrują kopie zapasowe Twojej organizacji, nie będziesz miał zbyt wielu możliwości uniknięcia płacenia okupu. Uzbrajając się w niezmienną pamięć masową, która zapisuje dane w taki sposób, aby nie można ich było zmienić ani usunąć, liczba tych opcji rośnie.
  NetBackup oferuje niezmienne zarządzanie obrazami i przechowywanie w celu ochrony kopii zapasowych przed szyfrowaniem lub skasowaniem. W rezultacie Twoje dane stają się odporne na zniszczenie lub szyfrowanie oprogramowaniem ransomware.
 3. Wspiera ochronę danych poprzez Air-Gapping
  Kopie zapasowe połączone z siecią są podatne na ataki, ponieważ każdy fizycznie podłączony system może być zaatakowany i przeniknięty. Jednym ze sposobów ochrony danych jest utworzenie fizycznej przestrzeni między przechowywanymi danymi a danymi w sieci.
  NetBackup może wesprzeć Twoją strategię opartą na Air-Gappingu. Dzięki jego możliwościom możesz deduplikować i replikować dane na nośniki pamięci, które mogą zostać odizolowane bez udziału osób trzecich.
 4. Automatycznie wykrywa potencjalne zagrożenia
  Dzisiejsi cyberprzestępcy atakują każdy możliwy punkt. Świadomość i kontrola nad danymi, infrastrukturą oraz aktywnością użytkowników w Twojej organizacji, mają kluczowe znaczenie dla wykrywania luk w zabezpieczeniach i potencjalnych zagrożeń.
  Dzięki NetBackup uzyskasz całościowy obraz swojego środowiska i będziesz mógł wykorzystać dobrodziejstwa sztucznej inteligencji (AI) do wykrywania anomalii, a także otrzymywania alertów o podejrzanej aktywności za każdym razem, gdy tworzone są kopie zapasowe. W przypadku wykrycia anomalii Twój zespół IT może natychmiast podjąć działania, w celu wyizolowania uszkodzonych kopii zapasowych, zminimalizowania wpływu i upewnienia się, że Twoje dane są zawsze możliwe do odzyskania.
 5. Umożliwia wdrożenie zautomatyzowanego i zorganizowanego procesu odzyskiwania
  Pomimo iż wiele zespołów IT buduje hybrydowe, wielochmurowe infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb ich organizacji, to ta złożoność może sprawić, że dane będą bardziej wrażliwe, a odzyskiwanie znacznie trudniejsze. Przedsiębiorstwa z setkami lub tysiącami serwerów nie są w stanie w ręczny sposób szybko odzyskać danych, co powoduje konieczność automatyzacji.
  Dzięki NetBackup masz dostęp do wszechstronnych opcji zautomatyzowanego, zorganizowanego procesu odzyskiwania, które pomogą Ci zachować kontrolę. NetBackup posiada funkcje Instant Rollback dla VMware, umożliwiając organizacjom natychmiastowe przywracanie maszyn wirtualnych do dowolnego punktu w czasie. Funkcja ta pozwala na zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy poprzez możliwość odzyskania kluczowych, unikalnych bloków, potrzebnych np. do przywrócenia pracy systemu produkcyjnego.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Product Managerem marki Veritas w Exclusive Networks Poland SA – Łukaszem Tokarskim (lukasz.tokarski@exclusive-networks.pl)