Micro Focus: Secure Backup dla Microsoft 365

Usługi Microsoft 365 stanowią podstawowe narzędzie pracy dla wielu firm. Wraz z ich rozwojem oraz wdrażaniem warto zadbać o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i zabezpieczenie kopii zapasowych na wypadek awarii czy włamania. Micro Focus Data Protector oferuje wsparcie dla aplikacji Microsoft 365 i pomaga tworzyć bezpieczny system backupowy z uwzględnieniem przywracania elementów skrzynek pocztowych użytkowników, takich jak: wiadomości, terminy i wydarzenia w kalendarzu oraz niezbędne ustawienia. Rozwiązanie oferuje pełne interaktywne i zaplanowane kopie zapasowe skrzynek pocztowych platformy Microsoft 365.

Jak działa Data Protector dla Exchange Online?

Data Protector integruje się z platformą Microsoft 365 przy użyciu agenta integracji platformy MS 365 i serwera brzegowego. Rozwiązanie zapewnia tworzenie pełnej kopii zapasowej i możliwość przywracania wszystkich lub wybranych skrzynek pocztowych w ramach pakietu MS. Interfejs sieciowy konfigurowany jest przy użyciu odpowiednio zabezpieczonych uprawnień, a przywracanie danych odbywa się do wstępnie skonfigurowanego folderu tymczasowego dla łatwiejszego odzyskiwania danych użytkownika. System wdrażany jest na najnowszym technology stacku w celu zapewnienia skalowalności i ułatwienia obsługi dodatkowych kopii zapasowych online w przyszłości.

Wsparcie dla Microsoft Hyper-V Resilient Change Tracking (RCT)

Nowa wersja Data Protectora zawiera ulepszenia funkcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania Hyper-V RCT, obsługując przyrostowe kopie zapasowe oraz przywracanie przyrostowe. RCT, które zostało wprowadzone przez Microsoft w 2016 r., oferuje większą wydajność, lepsze wykorzystanie zasobów i prostotę użytkowaniu w porównaniu z wcześniejszymi procesami VSS. Obecne wsparcie RTC optymalizuje tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Hyper-V, eliminując wymagania, takie jak migawki oraz rozszerza możliwości wcześniejszych pełnych kopii zapasowych, dodając przyrostowe kopie zapasowe.

Przyrostowa obsługa kopii zapasowych opartych na blokach systemu Windows

Inną możliwością uzyskania podobnego działania do RCT jest funkcja tworzenia kopii zapasowych na podstawie bloków systemu Windows. Data Protector 2021.02 ulepszył funkcję tworzenia kopii zapasowych w oparciu o bloki na platformach Windows Server 2016 i Windows Server 2019, zmieniając istniejącą obsługę z różnicowej kopii zapasowej na przyrostową kopię zapasową, podobnie jak w systemach Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Dzięki tej zmianie przyrostowa kopia zapasowa uwzględnia zmiany różnic w porównaniu z ostatnią pełną lub przyrostową kopią zapasową.

Więcej informacji na temat rozwiązań Micro Focusa znajduje się na stronie producenta.
Szczegółów udziela Szymon Sokołowski, Product Manager w Dziale Pamięci Masowych i Serwerów (DPMiS) w Veracomp – Exclusive Networks Poland: szymon.sokolowski@veracomp.pl.