KODO for Endpoints – Innowacyjne rozwiązanie backupowe dla komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows.

KODO for Endpoints to nowoczesne oprogramowanie polskiej firmy Storware, umożliwiające ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych, przeznaczone dla urządzeń z systemem Windows.

KODO chroni przed najczęstszymi przyczynami utraty danych, które mogą zagrozić utrzymaniu ciągłości biznesowej firmy. Dostępne funkcjonalności adresują zarówno problemy, z jakimi spotykają się administratorzy IT, jak i właściciele firm oraz pracownicy użytkujący urządzenia. KODO to skalowalne rozwiązanie (oparte na silniku IBM Spectrum Protect). Zapewnia deduplikację i kompresję danych (na źródle, przed wysłaniem), szyfrowanie (w transferze i w spoczynku) oraz wersjonowanie plików. Administratorzy z pewnością docenią webowy panel administracyjny, wyszukiwarkę plików, wsparcie dla instalacji przez Active Directory lub możliwość wysyłania wiadomości e-mail z instrukcją instalacji oraz “magicznym linkiem”.

Dlaczego KODO for Endpoints?

Klienci biznesowi coraz częściej poszukują rozwiązań, które zapewnią ciągłą ochronę danych przechowywanych i przetwarzanych na urządzeniach końcowych, jak laptopy i komputery PC. Wynika to z faktu rosnącej popularności pracy zdalnej, a także coraz częstszych ataków ransomware przeciwko firmom. Skuteczny atak na urządzenie jednego pracownika może sparaliżować działanie całej organizacji. Co więcej, “endpointy” mogą przechowywać wiele ważnych i poufnych danych firmowych, takich jak kontakty, dokumenty, wiadomości e-mail. Z tego powodu, użytkownicy i ich urządzenia wymagają szczególnej uwagi w obszarze bezpieczeństwa danych, ponieważ często stają się oni najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa.

Czym są endpointy?

Endpointy to wszystkie urządzenia użytkowników (pracowników), które mają dostęp, przechowują i wykorzystują dane organizacji. Mogą to być zarówno urządzenia osobiste, jak i firmowe komputery PC i laptopy. Utrzymanie ciągłości biznesowej niejednokrotnie zależy od bezpieczeństwa danych magazynowanych i przetwarzanych na tych urządzeniach. Według ostatnich badań większość ludzi korzysta z urządzeń roboczych do użytku osobistego. Ostatnie globalne pandemie tylko pogłębiły ten stan rzeczy, zwłaszcza podczas pracy w domu przy użyciu firmowych urządzeń.

Urządzenie można wymienić. Dane nie.

Podczas gdy organizacje są świadome konieczności ochrony serwerów i centrów danych, nadal wydają się ignorować znaczenie ochrony punktów końcowych. A takie urządzenia mogą przenosić wiele kluczowych danych firmowych, takich jak kontakty, poufne dokumenty, wiadomości e-mail. Niezabezpieczone urządzenia mogą być najsłabszym punktem infrastruktury IT, dlatego użytkownicy endpointów wymagają szczególnej uwagi w obszarze ochrony danych.

Co nowego w KODO for Endpoints 4.1?

 • wsparcie dla Spectrum Protect 8.1.X ,
  • nowy model licencjonowania (na urządzenie),
  • nowy typ zadania odtwarzania danych dla administratora organizacji,
  • nowa wersja instalatora klienta Windows,
  • backup bazy danych serwera z panelu administracyjnego,
  • poprawiona wydajność i skalowalność.

Więcej informacji o KODO for Endpoints znajduje się na stronie producenta.