#HowToBackup – Paweł Jedynak, K3System Sp. z o.o.

Chmura zapewnia elastyczność przedsiębiorstwom

  • K3System jako polski podmiot świadczy usługi chmurowe zapewniające przechowywanie danych w tym modelu, prowadzenie backupu, jak też tworzenie środowisk disaster recovery – jakie jest zainteresowani nimi i czy mogą już one stanowić poważną alternatywę wobec tradycyjnych systemów IT?

Chmura obliczeniowa przestała być nowinką opatrzoną wieloma znakami zapytania i nacechowaną obawami. Stała się rozwiązaniem coraz powszechniej wykorzystywanym w codziennej pracy, obniżającym koszty zakupu i utrzymania infrastruktury IT oraz licencji na oprogramowanie, a także umożliwiającym szybszy rozwój firm dzięki uproszczeniu tradycyjnych procesów administracyjnych. Przetwarzanie w chmurze sprzyja szeroko rozumianemu rozwojowi przedsiębiorstw – zwiększa ich elastyczność i konkurencyjność, potęguje wpływ na otoczenie, ułatwia życie innowatorom, odczuwalnie ograniczając wydatki na opracowywanie i wdrażanie nowych technologii. Zapewnia także szybszy zwrot z nowych inwestycji. W ten kontekst bardzo dobrze wpisują się usługi Backup as a Service. Umożliwiają one zabezpieczanie danych w elastyczny sposób nie tylko istniejącym już przedsiębiorstwom, ale także upraszczają tworzenie nowych firm, gdyż nie muszą one ponosić kosztów samodzielnego przeprowadzania skomplikowanych analiz i symulacji procesów backupowych, zakupu oprogramowania oraz sprzętu, a potem wdrażania i integracji. Znacznie tańsze jest też późniejsze utrzymanie i administrowanie takimi rozwiązaniami.

  • Które działy w przedsiębiorstwie mogą najbardziej skorzystać na usługach chmurowych, a więc są nimi najbardziej zainteresowane?

Nasze doświadczenie jasno pokazuje, że inicjatywa związana z projektami typu Infrastructure as a Service częściej wychodzi z departamentów biznesowych niż z IT. Działanie wewnętrznego IT porównywane jest przez biznes z usługami pochodzącymi od operatorów publicznych, a jakość i łatwość ich pozyskania na otwartym rynku wyznacza standardy oraz oczekiwania wobec własnej implementacji rozwiązań backupowych. Dziś IT ma po prostu odpowiadać na postulaty redukcji kosztów, zwiększenia elastyczności i zwinności oraz podniesienia jakości usług biznesowych. Z drugiej strony tam, gdzie przedsiębiorstwa podejmują wysiłek związany z transformacją, konsolidacją, poprawą bezpieczeństwa czy stworzeniem usług wspólnych, projekty związane z chmurą stają się wehikułem zmian. Naszą rolą w tej sytuacji jest umiejętne odczytywanie oczekiwań biznesowych oraz odpowiadanie na ich rzeczywiste potrzeby i możliwości poprzez dobieranie najlepszych rozwiązań informatycznych.

  • Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez firmy przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych?

Zazwyczaj jest to niedoszacowanie kosztów organizacyjnych związanych z wprowadzeniem mechanizmów Infrastructure as a Service, w szczególności próba operowania w chmurze „starymi metodami”. Spoglądając na bardziej zaawansowane technicznie rynki zachodnie widzimy, że docelowym modelem architektury jest heterogeniczna, hybrydowa chmura, złożona z zasobów prywatnych oraz wynajętych zasobów publicznych. Zachowanie zdrowego balansu między środowiskiem prywatnym i publicznym wymaga dokładnej analizy usług i procesów biznesowych, ich świadomego wyboru i konsekwentnego ulokowania w odpowiednich zasobach.

Paweł Jedynak – dyrektor działu handlowego w K3System Sp. z o.o.
#HowToBackup