Exagrid wpisany na listę wspieranych urządzeń Commvault

Klienci firmy Commvault mogą już oficjalnie wykorzystywać urządzenia ExaGrid, aby poprawić ekonomikę przechowywania danych w swoich środowiskach kopii zapasowych.

ExaGrid zapewnia ekonomiczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które można skalować w celu zaspokojenia potrzeb wymagających środowisk. Deduplikatory ExaGrid poprawiają ekonomikę pamięci masowej w środowiskach Commvault, współpracując z deduplikacją Commvault’a w celu zmniejszenia zużycia pamięci masowej nawet o 20:1 – to aż 3-krotne oszczędności w porównaniu z samą deduplikacją Commvault’a. Ta kombinacja radykalnie obniża koszt przechowywania kopii zapasowych na miejscu i poza nim.

Dodatkowo urządzenia Exagrid, mogą replikować zdeduplikowane dane do drugiej lokalizacji w celu długoterminowego przechowywania poza siedzibą firmy i odtwarzania po awarii. Deduplikacja oszczędza przepustowość sieci WAN, a także miejsce w obu lokalizacjach.

Zalety korzystania z deduplikacji w Commvault obejmują:

  • wsparcie dla Commvault Data Management,
  • mniejszy ruch od klienta przez sieć LAN w przypadku deduplikacji po stronie klienta oraz z media servera do repozytoriów w przypadku deduplikacji na media agencie.

Zalety korzystania z synergii deduplikacji ExaGrid z deduplikacją Commvault obejmują:

  • oszczędność miejsca na repozytoriach on-site i off-site oraz zmniejszenie związanych z tym kosztów,
  • uzyskanie mniejszej przepustowości WAN,
  • szyfrowanie przechowywanych danych na poziomie dysku, co zwiększa wydajność programu Commvault od 20 do 30%,
  • możliwość współpracy z kopiami zapasowymi DASH Fulls,
  • możliwość współpracy z DASH Copy.

Lista urządzeń kompatybilnych z Commvault jest dostępna na stronie: https://www.commvault.com/supported-technologies#storage

Więcej informacji można przeczytać pod adresem: https://www.exagrid.com/exagrid-products/supported-data-backup-applications/commvault/