All of Backup w 2024 r. – wywiad z Mirkiem Chełmeckim

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Mirkiem Chełmeckim, którego zapytaliśmy o plany, perspektywy i wyzwania, przed jakimi stoimy w kontekście realizacji All of Backup w 2024 roku. Rozmawialiśmy z Mirkiem m.in. o celach i korzyściach, jakie daje aktywny udział w projekcie, a także co wyróżnia nas na polskim rynku.

1. Jakie są główne cele i priorytety, które będą realizowane w ramach projektu All of Backup w 2024 roku?

All of Backup niezmiennie jest projektem, który ma na celu z jednej strony przekazywanie wiedzy dotyczącej produktów oraz rozwiązań do backupu, jak i długoterminowego przechowywania danych, a z drugiej strony dostarczania praktycznej wymiany doświadczeń z realnych instalacji i wdrożeń. Dodatkowym ważnym elementem projektu jest ukierunkowanie na bieżące zmiany w różnego typu przepisach prawnych i regulacjach branżowych wraz ze wskazówkami producentów, co do koniecznych aktualizacji oraz zmian technologicznych. W tym roku z pewnością wiele będziemy mówić o dostosowaniu infrastruktur IT do wymogów dyrektywy NIS2, na bieżąco przedstawiać najnowsze sposoby zabezpieczania przed atakami ransomware, a także wskazywać różnice pomiędzy modelami on-premise, rozwiązaniami chmurowymi, hybrydowymi oraz mieszanymi.

2. Co odróżnia Exclusive Networks Poland od innych dystrybutorów IT na rynku polskim w zakresie zadań, jakie realizowane są poprzez projekt All of Backup?

Jest jedna bardzo istotna różnica – umiejętność przekazywania praktycznej wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas wielu projektów i instalacji naszych pracowników, a dodatkowo umiejętność łączenia w kompatybilne rozwiązanie technologiczne najlepszych urządzeń i oprogramowania wielu producentów w celu wybrania optymalnego rozwiązania dla klienta końcowego. Z drugiej strony, zdarza nam się usłyszeć, że można na nas polegać zarówno przy doborze rozwiązania, jak i na etapie wdrożenia w roli supportu. Wyróżniamy się zatem wiedzą i gotowością na wzajemne stawianie czoła różnym wyzwaniom wraz z naszymi partnerami, a także zaufaniem, jakim darzą nas partnerzy biorący udział w projekcie.

3. Jakie są największe korzyści, jakie partnerzy i ich klienci mogą otrzymać w 2024 roku dzięki współpracy z Exclusive Networks Poland w ramach All of Backup?

Przede wszystkim dostarczamy na rynek aktualną i kompleksową wiedzę o rozwiązaniach wielu producentów. Chcemy być wsparciem merytorycznym dla naszych partnerów, by mogli samodzielnie lub z naszą pomocą edukować swoich klientów końcowych, co jest niezwykle pomocne w realizacji obecnych projektów i usług. Pozwala to również na pozyskanie nowych, nieobsługiwanych do tej pory  klientów. Wspomnę jeszcze o dyrektywie NIS2, która przez nałożenie pewnych wytycznych daje przewagę biznesową partnerom, którzy potrafią wykorzystać te informacje w dostosowaniu systemów IT.

Z pewnością, korzyścią dla partnerów jest również możliwość korzystania z różnych form finansowania oferowanego sprzętu – standardowej, jednorazowej płatności za zakup urządzeń czy oprogramowania, subskrypcji czasowych, z płatnościami miesięcznymi czy modelu finansowania całego rozwiązania w modelu usługowym HPE Green Lake.

4. Jakie są plany na przyszłość w zakresie rozwoju i innowacji w dziedzinie backupu danych? Czy rok 2024 przyniesie jakieś nowości w projekcie All of Backup?

Jak co roku rozszerzamy projekt o nowe zagadnienia. Z pewnością będziemy mówić więcej o konteneryzacji i rozwiązaniach zabezpieczających. Pojawią się na pewno zagadnienia związane z retencją danych, archiwizacją, wykorzystaniem storage obiektowego. Nie zapomnimy też o ransomware… oraz zaprosimy specjalistów technicznych do Ekskluzywnego Klubu Inżynierów, o czym już wkrótce będziemy informować nieco szerzej.