All of Backup kończy 8 lat!

Projekt “All of Backup” rozpoczął swoją historię 8 lat temu – od 2016 roku stanowi źródło wiedzy dla naszych partnerów oraz ich klientów. Przez ten czas “All of Backup” stało się nie tylko projektem edukacyjnym. Aktualnie stanowi platformę promującą dobre praktyki branżowe, a także jest źródłem inspiracji w obszarze najnowszych rozwiązań oraz technologii, nieustannie przybliżając zagadnienia związane z backupem, ochroną i bezpieczeństwem danych.

„Naszym celem jest nie tylko stałe edukowanie na temat zagrożeń, które w dzisiejszych czasach są wyjątkowo niebezpieczne, ale także doradzanie i rozwiązywanie problemów użytkowników. Chcemy, aby nasi partnerzy i ich klienci mieli dostęp do najnowszych informacji na temat technologii backupowych i mogli podejmować świadome decyzje biznesowe” – tłumaczy Magdalena Jaśkowiec-Ropa, Marketing Manager w Exclusive Networks Poland.

Cykliczne spotkania z ekspertami są kluczowym elementem projektu. To na nich uczestnicy projektu mogą wymieniać się wiedzą, zadawać pytania i rozwiązywać problemy. Warto podkreślić różnorodność formuły tych spotkań – od warsztatów po panele dyskusyjne, debaty czy też inne kampanie edukacyjne. To właśnie dzięki nim “All of Backup” stało się miejscem aktywnej wymiany doświadczeń.

Nasze webinary i szkolenia są nieodłącznym elementem projektu. Dzięki nim nasi partnerzy zdobywają nowe kompetencje. Warto wspomnieć o różnorodności tematów – od technicznych aspektów backupu, po umiejętności sprzedażowe. Edukacja jest kluczem do sukcesu, dlatego stale rozwijamy dostęp do materiałów edukacyjnych. Przy tworzeniu All of Backup” współpracujemy z producentami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To ważne, aby podkreślić, że projekt jest otwarty na współpracę i wymianę informacji” – tłumaczy Magdalena.

All of backup w dalszym ciągu pozostanie miejscem do spotkań „na żywo” producentów, integratorów i użytkowników końcowych, rozmów o zawiłościach i potrzebach budowania bezpiecznych środowisk IT, backupu danych, ich przechowywania oraz archiwizacji. Będziemy rozmawiać o technologiach, wszelkich rodzajach mediów zapisu od taśmy do chmury, szkoleń i szerzenia wiedzy potrzebnej integratorom do należytych wdrożeń oraz klientom końcowym do zwiększania świadomości i konsekwencjach, jakie niosą wymogi prawa czy specyfiki biznesowej. Obecnie szeroko omawiamy wymagania dyrektywy NIS2, a w najbliższym czasie wrócimy do aktualizacji wiedzy wdrożeniowej wiodących producentów w zakresie backupu i bezpieczeństwa danych, uwzględniając wszystkie technologiczne nowości ochrony przed atakami ransomware” – dodaje Mirosław Chełmecki, Data Center & Cloud Department Director w Exclusive Networks Poland.

Wydawać się może, że o backupie i bezpieczeństwie powiedziano już wszystko, jednak to zdecydowanie mylna teza. Proces należytego zadbania o dane jest procesem ciągłym. Z jednej ciągle strony pojawiają się nowe zagrożenia, z drugiej dodatkowe potrzeby kreuje konieczność zapewnienia ciągłości biznesu, jego specyfika a nieraz unikalne wewnętrzne potrzeby ochrony danych.

Zależy nam na tym, by kontynuować misję projektu All of Backup i w dalszym ciągu dostarczać na rynek merytoryczną wiedzę, wyjaśniać zawiłości technologiczne i prawne oraz dzielić się dobrymi praktykami, czy to podczas szerszych dyskusji panelowych, na spotkaniach bardziej sprecyzowanych na węższej tematyce, analizując i przedstawiając ją bardzo dogłębnie czy podczas dedykowanych wydarzeń.

Mogę śmiało powiedzieć, że projekt All of Backup jest projektem gdzie każdy, kto styka się zagadnieniami bezpieczeństwa danych znajdzie coś dla siebie. Zachęcam zatem do śledzenia na bieżąco tematyki poruszanej przez branżowych ekspertów, producentów i inżynierów Exclusive Networks” – komentuje Mirosław.

W projekcie aktywnie uczestniczy wielu partnerów. Te 8 lat to pond 250 spotkań, ponad 4000 przeszkolonych uczestników, ponad 30 kampanii marketingowych, przeszło 230 publikacji w mediach i social mediach, a aktualnie w projekcie uczestniczy 10 producentów.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu. Cieszy nas Was aktywny udział w naszych eventach oraz zaangażowanie w różnorodne inicjatywy, dzięki czemu pozwalacie nam się rozwijać. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby “All of Backup”. Patrząc w przyszłość, mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej inspirujących wydarzeń, nowych tematów i wartościowej edukacji.

Dziękujemy za te osiem lat i zapraszamy do dalszej współpracy!