Micro Focus

Rozwiń interesujące Cię zagadnienie:

Kopie zapasowe aplikacji i danych – Micro Focus Connected Backup

Rozwiązanie służy do tworzenia kopii zapasowych aplikacji oraz danych przechowywanych lokalnie – na komputerach stacjonarnych i na urządzeniach przenośnych użytkowników końcowych.

Oprogramowanie jest elastyczne i uniwersalne, działa zarówno w środowisku klienta (on-premise) jak i w chmurze (cloud-based). Micro Focus Connected Backup może zostać wykorzystane zarówno w małej firmie dysponującej kilkoma jednostkami, jak i w dużej organizacji dysponującej setkami urządzeń.

MF Connected Backup oferuje użytkownikowi szereg korzyści, w tym:

 • pozwala wyeliminować ryzyko utraty danych użytkownika z firmowych komputerów stacjonarnych i laptopów,
 • zabezpiecza i automatyzuje tworzenie kopii zapasowych w tle, podczas pracy użytkowników,
 • pozwala chronić i przywracać dane dużych przedsiębiorstw posiadających nawet 250 tysięcy komputerów,
 • upraszcza procesy uaktualniania oprogramowania i migracji danych na nowe komputery,
 • zwiększa produktywność użytkownika i minimalizuje obciążenie help desku,
 • redukuje koszt ruchu sieciowego i pamięci masowych wykorzystywanych do backupu danych.

[collapse]

Automatyzacja procesów tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych – Micro Focus Data Protector

Rozwiązanie Data Protector to ważny element oferty oprogramowania firmy Micro Focus. Dzięki skalowalnemu systemowi ochrony danych zapisywanych na dyskach lub taśmach, oprogramowanie Micro Focus Data Protector automatyzuje procesy tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych z kopii. Stanowi odpowiedź na potrzebę obniżenia kosztów utrzymania systemów informatycznych i związanych z nimi kosztów operacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Zakup i wdrożenie produktu Micro Focus jest tańsze o 30–70% od konkurencyjnych rozwiązań. Model licencjonowania jest prosty, a opcje skalowalności oraz funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych pozwalają na elastyczne dostosowywanie rozwiązania do rosnących potrzeb.

Współpraca z rozwiązaniami innych producentów

Data Protector to zaawansowana, profesjonalna platforma ochrony danych mogąca działać w wielu popularnych środowiskach systemów informatycznych.. Dzięki oprogramowaniu Micro Focus  Data Protector możliwe jest szybkie tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych z kopii dziesiątków najważniejszych aplikacji używanych w przedsiębiorstwach. Nie tylko ściśle współpracuje z aplikacjami firmy Micro Focus – równie doskonale sprawdza się w środowiskach heterogenicznych, w tym zawierających różnorodne urządzenia innych producentów. W środowiskach opartych na oprogramowaniu firmy Micro Focus umożliwia administrowanie ochroną danych w ramach całościowej obsługi informatycznej.

Maksymalne wykorzystanie pojemności pamięci masowej dzięki wydajnej deduplikacji

Funkcja deduplikacji w oprogramowaniu Micro Focus Data Protector stosuje opatentowaną technologię Micro Focus StoreOnce. To intuicyjny system pozwalający na szybkie wykonanie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych. Micro Focus StoreOnce może być wykorzystywany zarówno w źródle aplikacji, na serwerze kopii zapasowych, jak i urządzeniu docelowym kopii zapasowej. Integracja oprogramowania MF Data Protector z technologią deduplikacji MF StoreOnce oraz środowiskami IT podstawowych aplikacji (takich jak: Microsofet Exchance, SharePoint, Hyper-V, SQL Server, VMware vSphere, Oracle, SAP oraz SAP HANA) pozwala na wyraźną redukcję kosztów oraz optymalizację infrastruktury kopii zapasowych. Wśród najważniejszych zalet wynikających z wykorzystania Micro Focus StoreOnce należy wyróżnić: obniżenie kosztów utrzymywania infrastruktury kopii zapasowych i zasobów IT oraz ochronę przechowywanych danych.

Lepsze zarządzanie kopiami zapasowymi poprzez swobodny wgląd w dane analityczne w czasie rzeczywistym

Klienci stosujący oprogramowanie Micro Focus Data Protektor mogą posługiwać się interaktywnym pulpitem nawigacyjnym MF Backup Navigator. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o analizie dużych ilości danych operacyjnych w celu maksymalnie szybkiej identyfikacji licznych wskaźników wykorzystywania zasobów danych oraz prognozowanych trendów w zakresie infrastruktury. Rozwiązanie to pozwala zaplanować oraz zoptymalizować wydatki kapitałowe i operacyjne, a w rezultacie – w 100% zagospodarować infrastrukturę ochrony danych. Pulpit Micro Focus Backup Navigator służy ponadto do gromadzenia, synchronizacji i analizy aktualnych trendów w informacjach dotyczących kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Dzięki temu możliwa jest sprawa identyfikacja wzorców w operacjach ochrony danych.

Prognozowanie i szybka eliminacja błędów

Micro Focus Backup Navigator może służyć także jako inteligentny przewodnik do analizy błędów dotyczących stosowanych praktyk ochrony danych, zdolny jednocześnie wyodrębnić elastyczne rozwiązania eliminujące potencjalne zagrożenie utraty przechowywanych informacji. Narzędzie szybko podsumowuje liczne dane w zakresie statusu poszczególnych komponentów infrastruktury tworzenia kopii zapasowych, systemu operacyjnego oraz definicji kopii zapasowych. Uzyskane dane pozwalają na: precyzyjną identyfikację problemów niezależnie od miejsca ich wystąpienia, prognozowanie ewentualnych awarii i zapobieganie ich rozwojowi, wyeliminowanie ryzyka kosztownych awarii.

Ułatwione spełnianie wymagań określonych w umowach SLA

Spełnianie rygorystycznych wymogów związanych z docelowym czasem odtworzenia (RT) w środowiskach aplikacji o krytycznym znaczeniu możliwe jest dzięki integracji funkcji migawek (za pośrednictwem funkcji kopii zapasowych bez przestojów) i błyskawicznego odzyskiwania. Funkcja kopii zapasowych bez przestojów umożliwia sprawne zarządzanie procesem tworzenia migawek oraz kopiowania danych do pomocniczej pamięci masowej. Natomiast za pomocą funkcji błyskawicznego odzyskiwania możliwe jest tworzenie spójnych migawek aplikacji w macierzy pamięci masowej.

Zwiększona wydajność infrastruktury IT

Użytkownicy oprogramowania Micro Focus  Data Protector mogą za pomocą jednej platformy centralnie zarządzać wieloma procesami, w tym m.in.: tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych (w środowiskach serwerów fizycznych i wirtualnych), kopiowania obiektów, zarządzania urządzeniami i nośnikami, monitorowania i raportowania oraz replikacji w zdalnych lokacjach. Dzięki integracji MF Data Protector z technologią MF StoreOnce ta sama konsola oprogramowania jest w stanie obsługiwać dodatkowe funkcje zarządzania, konfiguracji oraz raportowania. Wśród nich warto wyróżnić:

 • tworzenie i konfigurowanie magazynów StoreOnce Catalyst (szyfrowanych i nieszyfrowanych),
 • ustawianie ograniczania przepustowości,
 • określenie i kontrolowanie przepustowości wykorzystywanej przez proces tworzenia kopii zapasowych,
 • ustawianie limitów wartości progowych dla magazynów StoreOnce i otrzymywanie alertów w razie osiągnięcia wartości progowej,
 • aktywne zarządzanie pojemnością urządzeń StoreOnce,
 • zarządzanie procesem replikacji między wieloma magazynami Catalyst.

Sprawne odzyskiwanie danych utraconych w wyniku awarii

Nowa wersja MicroFocus Data Protector stanowi rozszerzenie dotychczasowego systemu automatycznego odzyskiwania danych po awarii. Wśród nowych możliwości oprogramowania warto wymienić:

 • funkcje wybierania obiektów wraz z opcjami przywracania według sesji kopii zapasowej,
 • wprowadzanie dodatkowych sterowników w trakcie procesu tworzenia obrazu i jego przywracania,
 • automatyzację odzyskiwania systemu (w tym – przywracanie danych użytkownika z sesji kopii zapasowych).

Identyfikacja i ustalanie hierarchii zadań tworzenia kopii zapasowych

Oprogramowanie Micro Focus Data Protector wyposażone zostało w zaawansowany harmonogram służący do precyzyjnego planowania zadań tworzenia kopii zapasowych z dokładnością co do minuty, godziny, dnia (tygodnia i miesiąca), a także dla ostatniego miesiąca bądź roku. Harmonogram pozwala ponadto na nadawanie priorytetu poszczególnym zadaniom w oparciu o ich wymagania RPO/RTO. Dzięki temu kopie zapasowe najbardziej newralgicznych danych wykonywane są w pierwszej kolejności. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne w środowiskach z ograniczonymi zasobami, gwarantując ochronę kluczowych aplikacji.

Redukcja kosztów i obciążeń oprogramowania

Micro Focus Data Protector udostępnia zaawansowane funkcje kopii zapasowych zarządzanych za pośrednictwem jednego wystąpienia oprogramowania zdolnego obsługiwać 100 000 sesji danych dziennie. Rozwiązanie to umożliwia redukcję objętości nowo opracowanej architektury systemu baz danych o nawet 96% przy jednoczesnym zwiększeniu jej przepustowości o 140 TB/HR1. Wśród dodatkowych korzyści wynikających z wdrożenia aktualizacji oprogramowania Micro Focus Data Protector warto wymienić: redukcję kosztów, zwiększoną skalowalność danych, wydajny system baz danych, możliwość wykonywania kilku wewnętrznych kopii zapasowych w tym samym czasie, sprawne zarządzanie dużymi zasobami zróżnicowanych danych.

Dostęp do kompleksowych usług Micro Focus

Klienci, którzy zdecydują się na aktualizację oprogramowania Micro Focus Data Protector do najnowszej wersji, mogą skorzystać z pomocy certyfikowanych konsultantów Micro Focus posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu sprawnej modernizacji infrastruktury IT.

Zespół ekspertów Micro Focus – obok kompleksowego wdrożenia nowej wersji oprogramowania – dodatkowo przeprowadza zaawansowane szkolenie z zakresu obsługi nowych funkcjonalności. To rozwiązanie pozwala użytkownikom zaoszczędzić cenny czas oraz koszty związane z koniecznością wyodrębnienia zespołu pracowników przydzielonych do zarządzania rozbudowanymi systemami baz danych.

Nieustannie zmieniające się wymagania w zakresie centrów danych zmuszają organizacje IT do ponownej analizy strategii w zakresie zarządzania, ochrony i odzyskiwania przechowywanych danych. Nowa edycja oprogramowania Micro Focus Data Protector to odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Micro Focus Data Protector 10 wyposażony został w funkcje inteligentnej analizy, zaawansowanej automatyzacji oraz integracji kluczowych aplikacji. W ten sposób pozwala na uzyskanie maksymalnej przejrzystości, przewidywalności oraz niezawodności biznesowej w środowiskach informatycznych.

[collapse]