HPE

HPE Connected Backup
Rozwiązanie służy do tworzenia kopii zapasowych aplikacji oraz danych przechowywanych lokalnie – na komputerach stacjonarnych i na urządzeniach przenośnych użytkowników końcowych.

Oprogramowanie jest elastyczne i uniwersalne, działa zarówno w środowisku klienta (on-premise) jak i w chmurze (cloud-based). HPE Connected Backup może zostać wykorzystane zarówno w małej firmie dysponującej kilkoma jednostkami, jak i w dużej organizacji dysponującej setkami urządzeń.

HP Connected Backup oferuje użytkownikowi szereg korzyści, w tym:
• pozwala wyeliminować ryzyko utraty danych użytkownika z firmowych komputerów stacjonarnych i laptopów,
• zabezpiecza i automatyzuje tworzenie kopii zapasowych w tle, podczas pracy użytkowników,
• pozwala chronić i przywracać dane dużych przedsiębiorstw posiadających nawet 250 tysięcy komputerów,
• upraszcza procesy uaktualniania oprogramowania i migracji danych na nowe komputery,
• zwiększa produktywność użytkownika i minimalizuje obciążenie help desku,
• redukuje koszt ruchu sieciowego i pamięci masowych wykorzystywanych do backupu danych.

Produkty
Systemy do backupu danych to rozwiązania składające się z odpowiednich urządzeń (napędów taśmowych, autoloaderów, bibliotek taśmowych, bibliotek VTL) i oprogramowania do backupu, służące do wykonywania codziennie kopii danych zasobów tak, aby było możliwe pełne przywrócenie sprawności działania serwera sprzed czasu awarii.
Celem wykonywania operacji backupu jest zabezpieczenie danych przed ich utratą spowodowaną awarią sprzętu, błędami obsługi, przypadkowym wykasowaniem, przepięciami lub spowodowanych wystąpieniem zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie czy kradzież. Kopie danych (backup) wykonywane są na nośnikach wymiennych wielokrotnego użytku, najczęściej na taśmę magnetyczną lub na zasoby dyskowe.

Systemy backupu można zastosować też do ochrony zasobów stacji roboczych i notebooków oraz do ochrony serwerów.
Na stronie backup.info.pl prezentujemy informacje na temat czołowych rozwiązań backupu i archiwizacji danych.

HPE VM Explorer
Szybki i intuicyjny backup dla środowisk VM xSphere i Microsoft Hyper-V
HPE VM Explorer zaprojektowany został w celu kompleksowej ochrony środowisk VMware® vSphere i Microsoft® Hyper-V.
Największym atutem proponowanego rozwiązania jest łatwy w obsłudze interfejs WWW HPE VM Explorer. Zapewnia on szybki dostęp do kopii zapasowej, a także umożliwia replikację, odzyskiwanie i sprawne odtwarzanie maszyn wirtualnych po awarii (także na poziomie plików). Wśród pozostałych zalet interfejsu WWW HPE VM Explorer warto wyróżnić: obsługę wielu użytkowników i języków, integrację Active Directory, łatwą instalację i konfigurację poniżej 10 minut.

HPE VM Explorer to:
• maksymalnie szybkie odtwarzanie maszyn wirtualnych po awarii (dla serwerów ESX/ESXi): uruchamianie maszyn wirtualnych bezpośrednio z kopii zapasowej,
• integracja czołowej marcierzy dyskowej: integracja kopii migawkowej macierzy (zmniejsza obciążenia hiperwizorów); odtwarzanie pojedynczego pliku z dowolnej kopii zapasowej bez konieczności odtwarzania jej pełnej wersji; odzyskiwanie danych na poziomie pliku; tworzenie raportów zawierających szczegółowe informacje o procesie tworzenia kopii zapasowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i wyświetlanych w dowolnym momencie w historii backupu,
• dynamiczna kompresja: usprawniony proces przesyłania danych za pomocą wolnych połączeń sieciowych,
• szyfrowanie kopii zapasowych: gwarancja bezpieczeństwa kopii zapasowych chronionych przez 256-bitowe szyfrowanie XTS-AES,
• taśmowe kopie zapasowe: kompleksowa obsługa napędów taśmowych, modułów automatycznego ładowania oraz bibliotek taśmowych w celu efektywnej archiwizacji kopii zapasowych,
• wbudowana obsługa chmur obliczeniowych: obsługa przechowywania danych poza siecią lokalną (np. w chmurach Amazon S3, OpenStack® i Rackspace),
• automatyczna kontrola kopii zapasowych: kontrola integralności kopii zapasowych (wyniki wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej),
• replikacja: replikacja bieżących danych z dowolnej maszyny wirtualnej do innego hosta w celu sprawnego odtwarzania po awarii.

HPE VM Explorer dostępny jest w dwóch wersjach: Professional oraz Enterprise.

Specyfikacja techniczna
Obsługiwane środowiska
• VMware vSphere 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0
• VMware vCenter 4.0, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0
• VMware ESXi (free) 3.5, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0
• VMware ESX 3.0.x, 3.5, 4.0, 4.1
• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (SP1)
• Microsoft Hyper-V Server 2012
• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

Obsługiwane maszyny wirtualne
Wszystkie systemy operacyjne gościa obsługiwane przez hiperwizor.

WERSJA PROFESSIONAL
• Wydajny interfejs WWW (w języku angielskim, włoskim i niemieckim)
• Kopia zapasowa i przyrostowa kopia zapasowa dla ESX/ESXi, ESXi free i Hyper-V
• Replikacja i przyrostowa replikacja dla ESX/ESXi i Hyper-V
• Taśmowa kopia zapasowa
• Automatyczna kontrola kopii zapasowych
• Automatyczna kontrola plików i partycji
• Kontrola aktywności
• Tworzenie kopii zapasowych w chmurach prywatnych i publicznych (Amazon S3, Rackspace, OpenStack, HPE Cloud)
• Obsługa klastrów vCenter i Hyper-V
• Zgodne z aplikacjami tworzenie kopii zapasowych przy użyciu Windows” VSS
• Odzyskiwanie na poziomie plików
• Raporty i statusy dotyczące kopii zapasowych wysyłane pocztą elektroniczną
• Przejrzysty i prosty model cenowy

WERSJA ENTERPRISE
Obejmuje funkcje wersji Professional oraz:
• Błyskawiczne odtwarzanie maszyn wirtualnych (IVMR)
• Obsługa vMotion na IVMR
• Odzyskiwanie plików z chmur obliczeniowych
• Automatyczna kontrola kopii zapasowych w chmurze
• Interfejs obsługujący wielu użytkowników wraz z integracją Active Directory
• Obsługa vSAN
• Szyfrowanie kopii zapasowych
• Kopie migawkowe pamięci masowej dzięki rozwiązaniu ScaleIO

HPE Data Protector
Rozwiązanie Data Protector to ważny element oferty oprogramowania firmy HPE. Dzięki skalowalnemu systemowi ochrony danych zapisywanych na dyskach lub taśmach, oprogramowanie HPE Data Protector automatyzuje procesy tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych z kopii. Stanowi odpowiedź na potrzebę obniżenia kosztów utrzymania systemów informatycznych i związanych z nimi kosztów operacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Zakup i wdrożenie produktu HPE jest tańsze o 30–70% od konkurencyjnych rozwiązań. Model licencjonowania jest prosty, a opcje skalowalności oraz funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych pozwalają na elastyczne dostosowywanie rozwiązania do rosnących potrzeb.

Współpraca z rozwiązaniami innych producentów
Data Protector to zaawansowana, profesjonalna platforma ochrony danych mogąca działać w wielu popularnych środowiskach systemów informatycznych, a we współpracy z urządzeniami pamięci masowej firmy HPE nie ma sobie równych. Dzięki oprogramowaniu HPE Data Protector możliwe jest szybkie tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych z kopii dziesiątków najważniejszych aplikacji używanych w przedsiębiorstwach. Nie tylko ściśle współpracuje z aplikacjami firmy HPE – równie doskonale sprawdza się w środowiskach heterogenicznych, w tym zawierających różnorodne urządzenia innych producentów. W środowiskach opartych na oprogramowaniu firmy HPE umożliwia administrowanie ochroną danych w ramach całościowej obsługi informatycznej.

Maksymalne wykorzystanie pojemności pamięci masowej dzięki wydajnej deduplikacji
Funkcja deduplikacji w oprogramowaniu HPE Data Protector stosuje opatentowaną technologię HPE StoreOnce. To intuicyjny system pozwalający na szybkie wykonanie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych. HPE StoreOnce może być wykorzystywany zarówno w źródle aplikacji, na serwerze kopii zapasowych, jak i urządzeniu docelowym kopii zapasowej. Integracja oprogramowania HPE Data Protector z technologią deduplikacji HPE StoreOnce oraz środowiskami IT podstawowych aplikacji (takich jak: Microsofet Exchance, SharePoint, Hyper-V, SQL Server, VMware vSphere, Oracle, SAP oraz SAP HANA) pozwala na wyraźną redukcję kosztów oraz optymalizację infrastruktury kopii zapasowych. Wśród najważniejszych zalet wynikających z wykorzystania HPE StoreOnce należy wyróżnić: obniżenie kosztów utrzymywania infrastruktury kopii zapasowych i zasobów IT oraz ochronę przechowywanych danych.
Lepsze zarządzanie kopiami zapasowymi poprzez swobodny wgląd w dane analityczne w czasie rzeczywistym
Klienci stosujący oprogramowanie HPE Data Protektor mogą posługiwać się interaktywnym pulpitem nawigacyjnym HPE Backup Navigator. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o analizie dużych ilości danych operacyjnych w celu maksymalnie szybkiej identyfikacji licznych wskaźników wykorzystywania zasobów danych oraz prognozowanych trendów w zakresie infrastruktury. Rozwiązanie to pozwala zaplanować oraz zoptymalizować wydatki kapitałowe i operacyjne, a w rezultacie – w 100% zagospodarować infrastrukturę ochrony danych. Pulpit HPE Backup Navigator służy ponadto do gromadzenia, synchronizacji i analizy aktualnych trendów w informacjach dotyczących kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Dzięki temu możliwa jest sprawa identyfikacja wzorców w operacjach ochrony danych.

Prognozowanie i szybka eliminacja błędów
HPE Backup Navigator może służyć także jako inteligentny przewodnik do analizy błędów dotyczących stosowanych praktyk ochrony danych, zdolny jednocześnie wyodrębnić elastyczne rozwiązania eliminujące potencjalne zagrożenie utraty przechowywanych informacji. Narzędzie szybko podsumowuje liczne dane w zakresie statusu poszczególnych komponentów infrastruktury tworzenia kopii zapasowych, systemu operacyjnego oraz definicji kopii zapasowych. Uzyskane dane pozwalają na: precyzyjną identyfikacjęproblemów niezależnie od miejsca ich wystąpienia, prognozowanie ewentualnych awarii i zapobieganie ich rozwojowi, wyeliminowanie ryzyka kosztownych awarii.
Ułatwione spełnianie wymagań określonych w umowach SLA
Spełnianie rygorystycznych wymogów związanych z docelowym czasem odtworzenia (RT) w środowiskach aplikacji o krytycznym znaczeniu możliwe jest dzięki integracji funkcji migawek (za pośrednictwem funkcji kopii zapasowych bez przestojów) i błyskawicznego odzyskiwania. Funkcja kopii zapasowych bez przestojów umożliwia sprawne zarządzanie procesem tworzenia migawek oraz kopiowania danych do pomocniczej pamięci masowej. Natomiast za pomocą funkcji błyskawicznego odzyskiwania możliwe jest tworzenie spójnych migawek aplikacji w macierzy pamięci masowej.

Zwiększona wydajność infrastruktury IT
Użytkownicy oprogramowania HPE Data Protector mogą za pomocą jednej platformy centralnie zarządzać wieloma procesami, w tym m.in.: tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych (w środowiskach serwerów fizycznych i wirtualnych), kopiowania obiektów, zarządzania urządzeniami i nośnikami, monitorowania i raportowania oraz replikacji w zdalnych lokacjach. Dzięki integracji HPE Data Protector z technologią HPE StoreOnce ta sama konsola oprogramowania jest w stanie obsługiwać dodatkowe funkcje zarządzania, konfiguracji oraz raportowania. Wśród nich warto wyróżnić:
• tworzenie i konfigurowanie magazynów StoreOnce Catalyst (szyfrowanych i nieszyfrowanych),
• ustawianie ograniczania przepustowości,
• określenie i kontrolowanie przepustowości wykorzystywanej przez proces tworzenia kopii zapasowych,
• ustawianie limitów wartości progowych dla magazynów StoreOnce i otrzymywanie alertów w razie osiągnięcia wartości progowej,
• aktywne zarządzanie pojemnością urządzeń StoreOnce,
• zarządzanie procesem replikacji między wieloma magazynami Catalyst.

Sprawne odzyskiwanie danych utraconych w wyniku awarii
Nowa wersja HPE Data Protector stanowi rozszerzenie dotychczasowego systemu automatycznego odzyskiwania danych po awarii. Wśród nowych możliwości oprogramowania warto wymienić:
• funkcje wybierania obiektów wraz z opcjami przywracania według sesji kopii zapasowej,
• wprowadzanie dodatkowych sterowników w trakcie procesu tworzenia obrazu i jego przywracania,
• automatyzację odzyskiwania systemu (w tym – przywracanie danych użytkownika z sesji kopii zapasowych).

Identyfikacja i ustalanie hierarchii zadań tworzenia kopii zapasowych
Oprogramowanie HPE Data Protector wyposażone zostało w zaawansowany harmonogram służący do precyzyjnego planowania zadań tworzenia kopii zapasowych z dokładnością co do minuty, godziny, dnia (tygodnia i miesiąca), a także dla ostatniego miesiąca bądź roku. Harmonogram pozwala ponadto na nadawanie priorytetu poszczególnym zadaniom w oparciu o ich wymagania RPO/RTO. Dzięki temu kopie zapasowe najbardziej newralgicznych danych wykonywane są w pierwszej kolejności. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne w środowiskach z ograniczonymi zasobami, gwarantując ochronę kluczowych aplikacji.

Redukcja kosztów i obciążeń oprogramowania
HPE Data Protector udostępnia zaawansowane funkcje kopii zapasowych zarządzanych za pośrednictwem jednego wystąpienia oprogramowania zdolnego obsługiwać 100 000 sesji danych dziennie. Rozwiązanie to umożliwia redukcję objętości nowo opracowanej architektury systemu baz danych o nawet 96% przy jednoczesnym zwiększeniu jej przepustowości o 140 TB/HR1. Wśród dodatkowych korzyści wynikających z wdrożenia aktualizacji oprogramowania HPE Data Protector warto wymienić: redukcję kosztów, zwiększoną skalowalność danych, wydajny system baz danych, możliwość wykonywania kilku wewnętrznych kopii zapasowych w tym samym czasie, sprawne zarządzanie dużymi zasobami zróżnicowanych danych.

Dostęp do kompleksowych usług HPE
Klienci, którzy zdecydują się na aktualizację oprogramowania HPE Data Protector do najnowszej wersji, mogą skorzystać ze pomocy certyfikowanych konsultantów HPE posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu sprawnej modernizacji infrastruktury IT.
Zespół ekspertów HPE – obok kompleksowego wdrożenia nowej wersji oprogramowania – dodatkowo przeprowadza zaawansowane szkolenie z zakresu obsługi nowych funkcjonalności. To rozwiązanie pozwala użytkownikom zaoszczędzić cenny czas oraz koszty związane z koniecznością wyodrębnienia zespołu pracowników przydzielonych do zarządzania rozbudowanymi systemami baz danych.

Nieustannie zmieniające się wymagania w zakresie centrów danych zmuszają organizacje IT do ponownej analizy strategii w zakresie zarządzania, ochrony i odzyskiwania przechowywanych danych. Nowa edycja oprogramowania HPE Data Protector to odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców. HPE Data Protector 9.0 wyposażony został w funkcje inteligentnej analizy, zaawansowanej automatyzacji oraz integracji kluczowych aplikacji. W ten sposób pozwala na uzyskanie maksymalnej przejrzystości, przewidywalności oraz niezawodności biznesowej w środowiskach informatycznych.