Pytania do eksperta VERITAS

● W jaki sposób zapewnić minimalne RTO i RPO dla maszyny wirtualnej na VMware w sytuacji awarii całkowitej z utratą danych? Co można zarekomendować w takim przypadku?

VERITAS, Jarosław Mikienko, Technical Sales
Minimalne parametry RPO i RTO przy całkowitej utracie danych wymagają utrzymywania bliźniaczej architektury w ośrodku zapasowym (DR). Jest to znacząca inwestycja, ale pozwala na niemal natychmiastowe podjęcie przetwarzania. Dla uzyskania minimalnego RPO stosuje się oprogramowanie do replikacji danych. Veritas proponuje rozwiązanie InfoScale umożliwiające replikację synchroniczną i asynchroniczną oraz szybkie przełączanie do ośrodka zapasowego.

● Posiadamy mieszaną infrastrukturę wirtualną, głównie VMware, trochę Hyper-V i śladowe ilości KVM, ale co ważne na produkcji. Czy Wasze rozwiązania są w stanie objąć te trzy technologie jednym spójnym procesem backupu (również inkrementalnego)?

VERITAS, Jarosław Mikienko, Technical Sales
Za przechowywanie w chmurze każdego bitu informacji AWS wystawia słony rachunek. Rozwiązanie Cloud Catalyst deduplikuje dane przed replikacją do chmury, dzięki czemu mamy pewność, że rachunek wystawiony jest wyłącznie za unikatowe bloki danych. Przy ochronie VMWare szczególną wartością rozwiązania Veritas jest wydajność procesu kopiowania i odtwarzania. Wkrótce w naszym oprogramowaniu pojawi się opcja zaawansowanej ochrony KVM. Dziś można chronić wirtualne maszyny KVM przez agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny.

Ochrona Oracle stanowi priorytet dla Veritas. Zdecydowana większość naszych klientów stosuje nasze rozwiązanie właśnie z uwagi zaawansowaną ochronę tej technologii bazodanowej. Tu na uwagę zasługuje rozwiązanie CoPilot, które z jednej strony ułatwia współpracę administratorów Oracle z zespołem backup’u, z drugiej strony pozwala na bezkonkurencyjnie szybkie kopiowanie (100TB w ciągu 8 godzin) i przewidywalne odtwarzanie.

● U jednego z naszych klientów posiadamy infrastrukturę składającą się z serwera opartego o Windows Server 2012, serwera opartego o Linux CentOS 7 oraz 15 stacji roboczych. Poszukujemy systemu kopii zapasowych, który możliwie szeroko obejmie wymienione środowisko – przede wszystkim dane użytkowników z profili lokalnych i bazy SQL. Jakie rozwiązanie można tutaj zaproponować?

VERITAS, Jarosław Mikienko, Technical Sales
Dla tego rodzaju środowiska Veritas proponuje rozwiązanie oparte o oprogramowanie BackupExec. Rozwiązanie to nadaje się również dla stacji roboczych, aczkolwiek jeżeli pożądane są funkcje ochrony laptopów, warto sprawdzić oprogramowanie DLO (Desktop, Laptop Option). Projektując system kopii zapasowych warto zastanowić się, czy wszystkie dane potrzebują kopii zapasowej. Nasze doświadczenia wskazują, że zaledwie 10-30% danych jest użyteczne.