Backup w pigułce

Najważniejsze informacje o backupie w jednym miejscu! Poradnik „Backup w pigułce” to zbiór odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tworzenia kopii zapasowej plików. Dowiedz się więcej i prześlij link do tej strony osobom, które właśnie szukają idealnego rozwiązania.

DEFINICJA BACKUPU

Backup to kopia danych z pamięci jednego urządzenia zapisana na innym nośniku. Jego głównym celem jest odtworzenie plików i informacji w przypadku ich utraty w wyniku awarii, kradzieży czy przypadkowego usunięcia. Dodatkową zaletą backupu jest możliwość dostępu do wcześniejszych wersji plików.

ZOBACZ VIDEO: Trendy nowoczesnego backupu

RODZAJE BACKUPU

Kopia pełna – polega na skopiowaniu wszystkich dostępnych plików. Ta metoda używana jest do tworzenia dokładnego duplikatu całego zbioru. Dostęp do niego jest możliwy na podobnej zasadzie, jak do oryginalnych plików, więc w prosty sposób można je odtworzyć.

Kopia przyrostowa – powielane są wyłącznie te pliki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane od momentu wykonania poprzedniej kopii. Ich odzyskiwanie wymaga w tym przypadku odtwarzania każdej kolejnej zapisanej kopii, aż do pierwszej pełnej.

Kopia różnicowa – zasada działania jest niemal taka sama jak w przypadku kopii przyrostowej. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że jeśli pliki były już wcześniej umieszczone w kopii różnicowej, będą one ponownie zarchiwizowane. W efekcie do odzyskania danych wystarczy ostatnia kopia różnicowa i pełna.

JAK PRZECHOWYWAĆ KOPIE DANYCH?

Taśmy magnetyczne  – są najczęściej stosowanym rozwiązaniem w przypadku bardzo dużych ilości danych ze względu na najniższy koszt, 

Dyski HDD  – są droższym rozwiązaniem od taśm, ale cechują się wysoką dostępnością i szybkością, dużą pojemnością i łatwością użytkowania, 

Dyski SDD  – stanowią alternatywę dla dysków HDD, ich ceny są wyższe, ale gwarantują szybszy zapis oraz wyższą wytrzymałość ze względu na brak elementów ruchomych.

Chmura  – inną możliwością jest wykorzystanie zdalnego tworzenia kopii zapasowych. Dane są przesyłane za pośrednictwem sieci lokalnej lub internetu do dysków serwerowych, umieszczonych w specjalistycznych centrach przetwarzania danych. W ten sposób zabezpieczone są one nawet przed skutkami katastrof naturalnych, ale prędkość ich przesyłania uzależniona jest od parametrów sieci.

ZOBACZ VIDEO: Backup w chmurze – Arcserve

DLACZEGO WARTO ROBIĆ BACKUP?

Backup danych, tworzony zgodnie z dobrymi praktykami , jest jedynym sposobem na pełne zabezpieczenie przed utratą ważnych informacji:

awaria urządzenia

uszkodzenie nośnika

przypadkowe usunięcie

kradzież lub zgubienie sprzętu

atak złośliwego oprogramowania

Brak odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Najbardziej istotne jest to w przypadku przedsiębiorstw, dla których są one jednym z najważniejszych zasobów. Ich strata może oznaczać przestój w działalności i konsekwencje finansowe, które mogą wielokrotnie przewyższyć koszty wdrożenia systemu backupu.

Ilość czasu i pieniędzy, jakie trzeba zainwestować w tworzenie kopii bezpieczeństwa, jest niewspółmiernie mniejsza niż w przypadku odzyskiwania lub odtwarzania utraconych danych.

BACKUP VS RODO

Przepisy ochrony danych, w tym RODO, odnoszą się do sposobu przechowywania danych w firmach. Tym samym dotyczą one również procesu backupu danych.

Rozwiązania do ochrony danych muszą być projektowane tak, aby pomagały przedsiębiorstwom spełniać stawiane przed nimi wymagania prawne. Narzędzia do backupu oferowane przez czołowych producentów uwzględniają te przepisy i pomagają firmom obniżyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Mimo to, potwierdzenie czy procedura backupu jest zgodna z RODO wymaga analizy w każdym przypadku. Technologia może więc pomóc, ale nie zastąpi odpowiednich procedur gromadzenia i przetwarzania danych.

W odpowiedzi na wyzwania RODO, modyfikujemy nasze rozwiązanie do backupu w taki sposób, aby klienci w prosty sposób mogli uzyskać informację o lokalizacji danych osobowych wraz z możliwością ich usunięcia. Nasza dokumentacja w przejrzysty sposób przedstawia narzędzia informatyczne jako odpowiedź na poszczególne artykuły rozporządzenia. Zastosowanie technologii nie zwalnia jednak użytkowników z odpowiedzialności. Przy projektowaniu procesu ochrony danych warto kierować się zdrowym rozsądkiem i właściwą oceną ryzyka – Jarosław Mikienko (wypowiedź z debaty All of Backup nt. RODO).

Tutaj dowiesz się co o RODO w kontekście backupu mówią eksperci

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH DO BACKUPU?

Śledź na bieżąco aktualności na:

Kontakt do eksperta:

Bartosz Niezabitowski
E-mail: bartosz.niezabitowski@veracomp.pl